Madem bu sıfatların, fiillerin inkârı mümkün değildir. Elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin fâili ve o ziyaların güneşi olan Zât-ı Vâcibü’l-Vücud, Hakîm, Kerîm, Rahîm, Cemîl, Hakem, Adl dahi hiçbir cihetle inkâr edilmez ve inkârı kabil olmaz.

Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medar-ı zuhurları, belki medar-ı kemalleri, belki medar-ı tahakkukları olan rehber-i ekber, muallim-i ekmel ve dellâl-ı âzam ve tılsım-ı kâinatın keşşafı ve âyine-i Samedânî ve Habib-i Rahmânî olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın risaleti hiçbir cihetle inkâr edilmez.

Âlem-i hakikatin ve hakikat-i kâinatın ziyaları gibi, bunun risaleti dahi, kâinatın en parlak bir ziyasıdır.

عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ اْلاَيَّامِ وَذَرَّاتِ اْلاَنَامِ 1

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 2

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Günlerin âşireleri ve mahlûkatın zerreleri sayısınca ona ve âl ve ashabına salât ve selâm olsun.
2 : “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: İkinci Nükte / Sonraki Risale: Dördüncü Nükte
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Adl : sonsuz adalet sahibi olan Allah
âlem-i hakikat : hakikat âlemi, gerçek dünya
Cemîl : bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi Allah
cihet : taraf, yön
dellâl-ı âzam : en büyük duyurucu, ilân edici
fâil : işi yapan
Habib-i Rahmânî : sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah’ın sevgili kulu; Hz. Muhammed (a.s.m.)
Hakem : herbir şey hakkında küllî hüküm veren ve onların hangi keyfiyetle olacağına hükmeden Allah
hakikat : gerçek
Hakîm : her işini hikmetle ve belli bir sebeple yapan Allah
hikmet : fayda, gaye
inâyet : Allah’tan gelen yardım, ihsan, iyilik
inkâr etme : yok sayma, reddetme
kabil : mümkün, olabilir
kâinat : evren
Kerîm : sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah
keşşaf : keşfedici, açığa çıkarıcı
medar-ı kemal : mükemmellik sebebi
medar-ı tahakkuk : gerçekleşme sebebi
medar-ı zuhur : görünme sebebi
meşhud : görünen
mevsuf : belli bir sıfatı taşıyan
mizan : ölçü, denge
muallim-i ekmel : en mükemmel öğretmen
nizam : düzen
rabıta : bağ
Rahîm : rahmeti herşeyi kuşatan her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren Allah
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet
rehber-i ekber : en büyük rehber
risalet : elçilik, peygamberlik
ziya : ışık
ziynet : süs
Yükleniyor...