İşte, havanın bu hasiyetine binâendir ki, mevcudât-ı havâiye olan hurûfât, kudsiyet kesb ettikçe, yani, âhizelik vaziyetini aldıkça, yani, Kur’ân hurûfâtı olduğundan âhizelik vaziyetini aldığı ve düğmeler hükmüne geçtiği ve sûrelerin başlarındaki hurûfat daha ziyade o münâsebât-ı hafiyenin uçlarının merkezî ukdeleri, düğümleri ve hassas düğmeleri hükmünde olduğundan, vücud-u havâîleri bu hâsiyete mâlik olduğu gibi, vücud-u zihnîleri dahi, hattâ vücud-u nakşiyeleri de bu hâsiyetten hassaları ve hisseleri var. Demek o harflerin okumasıyla ve yazmasıyla, maddî ilâç gibi şifâ ve başka maksatlar hâsıl olabilir.

Said Nursî
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Yedinci Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi Dokuzuncu Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhizelik : alıcılık
binâen : dayanarak
hâsıl olmak : meydana gelmek
hâsiyet : özellik
hassa : temel özellik
hassas : duyarlı
hurûfât : harfler
kesb etmek : kazanmak
kudsiyet : kusur ve noksandan uzak oluş, kutsallık
mevcudât-ı havâiye : havadan meydana gelen varlıklar
münâsebât-ı hafiye : gizli bağlantılar
ukde : düğüm
vücud-u havâî : ses dalgası gibi havada bulunan varlık
vücud-u nakşiye : yazı gibi nakış şeklindeki varlık
vücud-u zihnî : mânâ gibi zihinde bulunan varlık
Yükleniyor...