Dördüncü Mektup
2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

سَلاَمُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى اِخْواَنِكُمْ لاَسِيَّمَا... اِلٰى آخِرِهِ 3


Aziz kardeşlerim; Ben şimdi Çam Dağında, yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde, bir menzilde bulunuyorum. İnsten tevahhuş ve vuhuşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit, hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim, sizinle müteselli olurum. Bir mâni olmazsa, bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla’ya dönsem, arzunuz vechile sizden ziyade müştak olduğum şifahî bir musahabe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen iki üç hatırayı yazıyorum.

Birincisi: Bir parça mahrem bir sırdır. Fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki:

Ehl-i hakikatin bir kısmı nasıl ki ism-i Vedûd’a mazhardırlar ve âzamî bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle Vâcibü’l-Vücuda bakıyorlar. Öyle de, şu hiç ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur’ân’a istihdamı hengâmında ve o hazine-i bînihayenin dellâlı olduğu bir vakitte, ism-i Rahîm ve ism-i Hakîm mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün Sözler, o mazhariyetin cilveleridir. İnşaallah, o Sözler 4 وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِىَ خَيْرًا sırrına mazhardır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi sizin ve arkadaşlarınızın, hususan ... ilâ âhir, üzerine olsun.
4 : “Kime hikmet verilmişse, işte ona pek çok hayır verilmiştir.” Bakara Sûresi, 2:269.
Önceki Risale: Üçüncü Mektup / Sonraki Risale: Beşinci Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âzamî : en büyük
aziz : izzetli, çok değerli, saygıdeğer
cilve : görüntü, akis
dellâl : ilân edici, duyurucu
ehl-i hakikat : hak ve doğruluk üzere olan kimseler
hasbihal : konuşma, sohbet etme
hazine-i bînihaye : bitmez tükenmez hazine
hengâm : zaman, ân
hiç ender hiç : hiç içinde hiç
hizmet-i Kur’ân : Kur’ân hizmeti
ins : insan
inşaallah : Allah’ın izniyle
ism-i Hakîm : Allah’ın herşeyi hikmetle yaptığını bildiren ismi
ism-i Rahîm : Allah’ın sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olduğunu bildiren ismi
ism-i Vedûd : Allah’ın Vedûd ismi; yarattığı varlıkları çok seven ve onlar tarafından da çok sevilen Allah’ın ismi
istihdam : çalıştırma
mahrem : gizli
mâni : engel
mazhar : ayna, yansıma ve görünme yeri
mazhariyet : ayna olma, görünme yeri
medar : çerçeve, yörünge
menzil : yer, mekân
mertebe : derece
mevcudat : varlıklar
musahabe : karşılıklı sohbet etme
müştak : çok arzulu ve istekli
müteselli : teselli bulan
şifahî : sözle, görüşerek konuşma
tevahhuş : ürküntü, kaçma, çekinme
ünsiyet : dostluk, yakınlık
Vâcibü’l-Vücud : varlığı zorunlu olan ve var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı olmayan Allah
vech : yön
vuhuş : yabaniler, vahşiler
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...