Felillâhilhamd,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 1

duası umum ümmet, umum namazında, günde beş defa tekrar ettikleri bu dua bilmüşahede kabul olmuştur ki, Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Âl-i İbrahim Aleyhisselâm gibi öyle bir vaziyet almış ki, umum mübarek silsilelerin başında, umum aktar ve âsârın mecmalarında o nuranî zatlar kumandanlık ediyorlar.HAŞİYE

Ve öyle bir kesrettedirler ki, o kumandanların mecmuu, muazzam bir ordu teşkil ediyorlar. Eğer maddî şekle girse ve bir tesanütle bir fırka vaziyetini alsalar, İslâmiyet dinini milliyet-i mukaddese hükmünde rabıta-i ittifak ve intibah yapsalar, hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz. İşte, o pek kesretli o muktedir ordu, Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır ve Hazret i Mehdînin en has ordusudur.

Evet, bugün tarih-i âlemde hiçbir nesil, şecere ile ve senetlerle ve an’ane ile birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve âli hasep ve asil neseple mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl-i Beytten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun.

Eski zamandan beri bütün ehl-i hakikatin fırkaları başında onlar ve ehl-i kemâlin namdar reisleri yine onlardır. Şimdi de, kemiyeten milyonları geçen bir nesl-i mübarektir.

Mütenebbih ve kalbleri imanlı ve muhabbet-i Nebevî ile dolu ve cihandeğer şeref-i intisabıyla serfirazdırlar. Böyle bir cemaat-i azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve uyandıracak hâdisât-ı azîme vücuda geliyor.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Allahım! Tıpkı âlemlerde İbrahim’e ve İbrahim’in âline salât ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in âline de salât et. Muhakkak ki Sen her türlü hamd ve övgüye nihayetsiz derecede lâyıksın ve şan ve şerefin herşeyden nihayetsiz derecede yüksektir.
HAŞİYE : Hattâ onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmed es-Sünûsî, milyonlar müride kumandanlık ediyor. Seyyid İdris gibi diğer bir zat, yüz binden fazla Müslümanlara kumandanlık ediyor. Seyyid Yahyâ gibi bir başka seyyid, yüz binler adamlara emirlik ediyor, ve hâkezâ... Bu seyyitler kabilesinin efradlarında böyle zâhirî kahramanlar çok olduğu gibi, Seyyid Abdülkàdir-i Geylânî, Seyyid Ebu’l-Hasen-i Şâzelî, Seyyid Ahmed-i Bedevî gibi mânevî kahramanların kahramanları dahi varlarmış.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aktar : her taraf, her yer
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
Aleyhisselâm : Allah’ın selamı onun üzerine olsun
Âl-i Beyt : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) sülâlesinden olan, Efendimizin (a.s.m.) soyu
Âl-i İbrahim : Hz. İbrahim’in ailesinden olanlar
Âl-i Muhammed : Hz. Muhammed’in ailesinden olanlar
âli : yüksek, yüce
an’ane : âdet, örf, gelenek, nesilden nesile aktarılan şeyler
âsâr : eserler, varlıklar
bilmüşahede : görüldüğü gibi
cemaat-i azîme : çok büyük topluluk
cihandeğer : dünyalara değer
efrad : fertler, bireyler
ehemmiyet : değer, önem
ehl-i hakikat : doğru ve hak yolda olan kimseler
ehl-i kemâl : kemâl sahipleri, olgun kimseler
emir : reis
fırka : grup, kolordu
hâdisât-ı azîme : büyük hadiseler, olaylar
hâkezâ : böylece, bunun gibi
hasep : soy
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
intibah : yapma uyanma, uyanış
kemiyeten : çoğunluk olarak
kesret : çokluk
mecma : toplanılacak yer
mecmu : bütün, hepsi
milliyet-i mukaddese : mukaddes islâmiyet milliyeti
muazzam : azametli, çok büyük
muhabbet-i Nebevî : Peygamber (a.s.m.) sevgisi
mukaddes : kutsal
muktedir : güçlü, iktidar sahibi
muttasıl : yapışık, bitişik
mübarek : bereketli, hayırlı
mümtaz : seçkin, üstün
mürid : Allah’ın rızâsına kavuşmayı isteyen, bir mürşidin talebesi
mütenebbih : uyanmış, uyanık
namdar : şan ve şöhret sahibi
nesep : sülale, soy
nesl-i mübarek : mübârek nesil
nuranî : aydın
rabıta-i ittifak : birlik bağları
serfiraz : başını yukarı kaldıran, başı dik
seyyid : efendi; Hz. Muhammed’in (a.s.m.) soyundan gelen
silsile : zincir, soy kütüğü
şecere : bir kişinin veya ailesinin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy kütüğü, soy ağacı
şeref-i intisap : bağlanma, katılma şerefi
tarih-i âlem : dünya tarihi
tehyiç etme : heyecanlandırma, harekete geçirme
tesanüt : dayanışma, birbirini destekleme
teşkil etme : oluşturma
umum : bütün, genel
ümmet : dindar millet, topluluk
zahirî : açık, görünürde
Yükleniyor...