Yirmi Sekizinci Mektup, Şu Mektup Sekiz Meseledir.

Birinci Risale olan Birinci Mesele

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ 1

SANİYEN: Üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra tabiri çıkmış, tevili tezahür etmiş eski bir rüyanızın, şimdi tabirini istiyorsunuz. Şimdilik o güzel, mübarek, müjdeli rüya mürur-u zamana uğramış. Mânâsını göstermiş olan o rüyaya karşı böyle desem hakkım yok mu?

نَه شَبَمْ نَه شَبْ پَرَسْتَمْ مَنْ غُلاَمِ شَمْسَمْ اَزْشَمْسِ مِى كُويَمْ خَبَرْ 2

آنْ خَيَالاٰتِى كِه دَامِ اَوْلِيَاسْت - عَكْسِ مَهْرُويَانِ بُوسْتَانِ خُدَاسْت 3

Evet, kardeşim, seninle mahz-ı hakikat dersini müzakereye alışmışız. Hayalâtlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkikî bir surette mevzuubahis etmek, tahkik mesleğine tam uygun gelmediğinden, o cüz’î hâdise-i nevmiye münasebetiyle, mevtin küçük bir kardeşi olan nevme ait 4 ilmî ve düsturî olarak altı nükte-i hakikati, âyât-ı Kur’âniyenin işaret ettiği vecihte beyan edeceğiz. Yedincisinde, senin rüyana kısa bir tabir verilecek.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Eğer rüya tabirini biliyorsanız.” Yusuf Sûresi, 12:43.
2 : “Ben ne geceyim, ne de geceye kulluk ederim. Ben bir hakikat güneşinin hâdimiyim ki, size ondan haber getiriyorum.” İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât 1:124 (130. Mektup)
3 : “Evliyaya tuzak olan hayaller, ilahî bahçelerin ay yüzlü güzellerinin akisleridir.” Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
4 : Mecmeu’z-Zevâid, 10:415; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, 4:309.
Önceki Risale: Yirmi Yedinci Mektup / Sonraki Risale: Yirmi Dokuzuncu Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âyât-ı Kur’âniye : Kur’ân ayetleri
beyan etme : açıklama, izah etme
cüz’î : küçük, ferdî
düsturî : metodik, ölçülü
esas : asıl, temel
hâdise-i nevmiye : uykuda meydana gelen olaylar
hayalât : hayaller
ilmî : ilme ait, bilimsel
mahz-ı hakikat : gerçeğin ta kendisi
mevt : ölüm
mevzuubahis : bahis konusu
mübarek : hayırlı
münasebet : bağlantı, ilgi
mürur-u zaman : zaman aşımı
müzakere : karşılıklı fikir söyleme, görüşme, bir konuyu karşılıklı çalışma
nevm : uyku
nükte-i hakikat : gerçeği ve doğruyu ifade eden ince ve derin mânâ
rüya-yı Yusufiye : Hz. Yusuf’un (a.s.) rüyası
saniyen : ikinci olarak
Sûre-i Yusuf : Yusuf Sûresi, Kur’ân-ı Kerimin 12. sûresi
suret : biçim, şekil
tabir : açıklama, yorumlama
tahkik : doğruluğunu araştırma
tahkikî : araştırarak ve kesin delillere dayanarak
tevil : yorum
tezahür etme : belirme, görünme
vecih : yön, şekil
Yükleniyor...