Yirmi Yedinci Mektup


Bu Mektup, Risale-i Nur Müellifinin talebelerine yazdığı ayn-ı hakikat ve çok letâfetli, güzel mektupları ile, Risale-i Nur talebelerinin Üstadlarına ve bazan birbirlerine yazdıkları ve Risale-i Nur’un mütalâasından aldıkları parlak feyizlerini ifade eden çok zengin bir mektup olup, bu mecmuanın üç dört misli kadar büyüdüğü için, bu mecmuaya ilhak edilmemiştir. Müstakilen, Barla, Kastamonu, Emirdağ Lâhikaları olarak neşredilmiştir.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ayn-ı hakikat : gerçeğin tâ kendisi
feyiz : ilim, irfan, mânevî gıda
ilhak edilmek : eklenmek, katılmak
letâfet : güzel, hoş
mecmua : kitap
müstakilen : bağımsız olarak, ayrıca
mütalâa : dikkatlice okuma, inceleme
neşredilmek : yayınlanmak
Yükleniyor...