Merhum Binbaşı Asım Beyin fıkrasıdır.

Kasem ederim, doğrudur sözü özüyle beraber,
Bu hakikati kabul ve tasdik etmeyen bedmâyeler,
Kalır dalâlet ve vâdi-i hüsranda nice seneler.
Bunları irşad edip kurtarmaktır hüner,
Hidayet erişse eğer, o vakit boyun eğer.

Cümlenin ıslahını niyaz edip Hâlıka yalvaralım,
Hep envâr-ı Kur’âniye olan Sözleri okuyup anlatalım,
Bu yolda bizler de feyz alıp dilşad olalım,
Fenâyı bekàya tebdilde rıza-yı Bârîye kavuşalım.
Sad-hezar tahsine lâyık bîbahâ fıkra-i Galib,
Bu hakikatleri söylemekle olur şüphesiz galib.


Binbaşı Asım
(Rahmetullahi Aleyh)
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bedmâye : sütü bozuk
bekà : devamlılık ve kalıcılık
bîbahâ : değer biçilmez
cümle : bütün, herkes
dalâlet : hak yoldan sapkınlık, inançsızlık
dilşad olmak : mutlu olmak
envâr-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın nurları
fenâ : geçip gitme, yok olma
feyz : ihsan, bolluk, mânevî gıda
fıkra : konu hakkında yazılmış yazı
fıkra-i Galib : Galib’in konu hakkında yazdığı yazı
galip : üstün
hakikat : gerçek, doğru
Hâlık : herşeyi yoktan var eden yaratıcı Allah
hidayet : doğru ve hak olan yol, İslâmiyet
hüner : beceri
ıslah : hidayet, doğru yola erişme
irşad : doğru yolu gösterme
kasem : yemin
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
niyaz etme : dua etme
rahmetullahi aleyh : Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun
rıza-yı Bârî : varlıkları mükemmel bir surette yaratan Allah’ın rızası
sad-hezar : yüz bin
tahsin : övgü, güzel bulma
tasdik : doğrulama, onaylama
tebdil : değişim
vâdi-i hüsran : hüsran, kaybediş vadisi
Yükleniyor...