Birinci Bab

لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ beyanındadır.

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ 1

Allah’tan başka hak bir ilâhın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime, bütün gören ve görünen eşyayı şahit gösteriyorum.

Öyle bir Allah ki, vücub-u vücuduna ve Vahid, Ehad, Ferd, Samed olduğuna Hazret-i Muhammed (a.s.m.) bir şahid-i sadık ve bir burhan-ı nâtıktır

Öyle Muhammed (a.s.m.) ki, icmâ ve tasdiklerine mazhar olmakla, enbiya ve mürselîne siyadet ünvanını; ve ittifak ve tahkiklerini almakla, imamü’l-evliyâ ve’l-ulemâ lâkabını almıştır.

Ve öyle Muhammed (a.s.m.) ki, âyât-ı bâhire, mu’cizat-ı katıa ve secâyâ-yı sâmiye ve ahlâk-ı âliye sahibi olmakla mehbit-i vahy-i İlâhî olmuştur.

Ve öyle bir Muhammed (a.s.m.) ki, âlem-i gayb ve melekûtu seyir ve ziyaret etmekle, ervahı müşahede ve melâikeyle musahabe, cin ve insanlara irşad vazifesini almıştır.

Ve öyle bir Muhammed (a.s.m.)’dır ki, şahsiyet-i mâneviyesiyle kâinatın kemâline bir fihriste olmakla, bütün saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlarını havi bir şeriata sahiptir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm peygamberlerin Efendisi olan Muhammed’in ve onun bütün Âl ve Ashâbının üzerine olsun.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Lâsiyyemalar / Sonraki Risale: Katrenin Zeyli
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahlâk-ı âliye : yüksek, üstün ahlâk
âlem-i gayb : gayb âlemi, görünmeyen manevî âlem
âyât-ı bâhire : açık âyetler, deliller
bab : bölüm
beyan : açıklama, anlatım
burhan-ı nâtık : konuşan delil
düstur : prensip, kural
Ehad : bir olan ve her bir varlıkta birliği tecellî eden Allah
enbiya : peygamberler
ervah : ruhlar
eşya : varlıklar
Ferd : Vâhid ve Ehad olan ve eşi benzeri olmayan bir tek Allah
fihriste : özet
hak : doğru, gerçek
havi : içine alan
icmâ : görüş birliği
ikrar etmek : kabul etmek, doğrulamak
ilâh : her şeyin kendisine ibadet ettiği ve her şeyin kendisine ait olduğu Allah
imamü'l-evliyâ ve'l-ulemâ : bütün Allah dostlarının ve âlimlerin imamı, lideri
irşad : doğru yolu gösterme
ittifak ve tahkik : bir gerçek üzerinde birleşme ve delillere dayanarak ispat etme
kalben : kalp ile
kemâl : kusursuzluk, mükemmellik
lisanen : dille
mazhar olmak : erişmek, nail olmak
mehbit-i vahy-i İlâhî : İlâhî vahyin indiği yer
melâike : melekler
melekût : görünmeyen mânevî âlem; varlıkların arka plânı
mu’cizat-ı katıa : meydana gelişi kesin olan mu’cizeler
musahabe : karşılıklı sohbet etme, konuşma
mürselîn : Allah'ın resulleri, elçileri
müşahede : görme, gözlemleme
saadet : mutluluk
Samed : hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama her şey Ona muhtaç olan Allah
secâyâ-yı sâmiye : yüksek ahlâk ve karakterler, vasıflar
seyir : yolculuk, gezinti
siyadet : efendilik, liderlik
şahid-i sadık : doğru sözlü şahit, tanık
şahsiyet-i mâneviye : mânevî kişilik
şeriat : Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi
tasdik : doğrulama, onay
unvan : nam, isim
Vahid : bir ve tek olan
vücub-u vücud : Allah’ın varlığının zorunlu oluşu, var olmak için bir sebebe muhtaç olmaması
Yükleniyor...