Takriz

Fâzıl-ı muhterem Meclis-i Mesahif ve Tetkik-i Müellefat-ı Şer’iye Reis-i Âlisi Şeyh Safvet Efendi Hazretlerinin takrizidir:

Cenâb-ı Hakka hamd ve kendisine Kur’ân nâzil olan Peygamberimize ve dinin binasını tahkim ve temhid eden Âl ve Ashabına salât ü selâm olsun.

Tevhid Denizinden Bir Katre namındaki risale gözüme tecellî etti. O denizle bu katre arasında bir fark göremedim. Çünkü, o katre hakikatte o denizden geliyor ve o denize dökülüyor. Tevhid denizinden avuçla su içmekte ve İslâmiyet memesinden süt emmekte kardeşimiz olan allâme Bediüzzaman Said Nursî’nin sa’yinden dolayı Cenâb-ı Hakka hadsiz şükürler olsun.
El-fakir, türabu akdâmu’l-ulemâ
Safvet (rahmetullâhi aleyh)

• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Lâsiyyemalar / Sonraki Risale: Katrenin Zeyli
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Âl ve ashab : aynı soydan gelenler ve yakın arkadaşlar; Hz. Muhammed'in (a.s.m.) neslinden gelenler ve ona inanan Sahabe
allâme : büyük âlim
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
el-fakir, türabü akdâmu'l-ulemâ : tevazu için söylenen ve "fakir, âlimlerin ayaklarının altındaki toprak" mânâsına gelen bir deyim
Fâzıl-ı muhterem : saygı ve hürmete lâyık ve çok faziletli kişi
hadsiz : sayısız, sınırsız
hakikat : gerçek; herbir şeyin aslı ve esası, gerçek mahiyeti
hamd : övgü, teşekkür, minnet
Katre : "damla" mânâsına gelen bir risale
katre : damla
Meclis-i Mesahif ve Tetkik-i Müellefat-ı Şer'iye : Mushaflar ve Şer'î Telif Eserlerini İnceleme Meclisi
namında : isminde
nâzil olan : inen, indirilen
rahmetullâhi aleyh : Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun
reis-i âli : yüce reis
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un bölümleri
salât ü selâm : Peygamberimiz (a.s.m.) için yapılan dua ve niyaz
sa'y : çalışma, emek
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
tahkim : kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
takriz : bir eserin başına konulan yetkili bir kimsenin yazdığı, övücü tanıtma yazısı
tecellî etmek : belirmek, görünmek
temhid : döşeyip düzeltme
tevhid : birleme, her şeyi bir olan Allah’a verme
Yükleniyor...