فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ 1
HAŞİYE

Ey birader! Düşman hariçte olsa, insan, silâhsız o düşmanla geçinebilir. Fakat düşman kal’á içine girse ve gizlense, o vakit o düşmana karşı silâhlanmak, zırh giymek ve gayet dikkat etmek, hem pek ciddi sebat etmek lâzımdır. Ta ki hayat-ı ebedîsini hafî darbelerden kurtarabilsin.

Ey kardeş! Zırh ve silâh, namaz ve takvadır. Kur’ân’ın zincirini muhkem tut. Onun sözüne kulak ver. Başkaları seni aldatmasın. Şu zamanın gafil sarhoşları içinde seni, terk-i şeaire ve medeniyet-i dünyaya davet edenlere de ki: “Hey sersem gafiller! Benim halim sizi dinlemeye müsait değil. Zira benim arkamda, ta kulağımın dibine kadar yakınlaşan ecel arslanı beni tehdit ediyor. Ve önümde bir darağacı dikilmiş ki, gece-gündüzün dönmesinden, zeval ve firak ağacı tesmiye edilen bu firak-ı elîm, benimle bütün sevdiklerimi asıp mahvetmektedir. Ve sağ tarafımda, ciğerlerime kadar işleyen bir acz yarası var. Nihayetsiz zaaf ve aczimle, nihayetsiz düşman ve mehalikin hücumuna maruzum. Sol tarafımda, kalbimin içine kadar girmiş bir fakr yarası var. Nihayetsiz fakr ve iflâsa ve nihayetsiz hâcât ve âmâle müptelâyım. En zelil hayvandan daha âciz, daha zayıf iken, dünya kadar metalibe ve makasıda muhtacım. Bunlarla beraber, öyle bir yolcuyum ki, önümde ebedü’l-âbâda giden uzun bir yol var. Bu uzun yolda birinci menzilim dünya, ikinci menzilim kabirdir. Bu yolda zâd ister, ziya ister. İşte, mukaddes Kur’ân, bana bu dehşetleri izale ediyor. Helakete, âlâma açılan bu beş kapıyı, saadete, rahmete açılacak beş kapıya tebdil edecek iki tılsım-ı imanîyi ve iki ilâc-ı İslâmîyi ve bir nur-u Kur’ânîyi Kur’ân bize vermiştir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan da Allah ile (yani Allah’ın azâbını unutturup sadece affına güvendirerek) sizi aldatmasın (isyana sürüklemesin.)” Lokman Sûresi, 31:33.
HAŞİYE : Bu kısım, üçüncü dersten ta sekizinci dersin nihayetine kadar, tafsilen yazıldığı hâlde ehemmiyeti için, burada bir hülâsası tekrar yazılması münasiptir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz
acz : âcizlik, güçsüzlük
âlâm : elemler, acılar
âmâl : emeller, arzu ve istekler
ebedü’l-âbâd : sonsuzlukların sonsuzluğu, sonsuz âhiret hayatı
fakr : fakirlik, muhtaçlık
firak : ayrılık
firak-ı elîm : acı veren ayrılık
gâfil : gerçeklerden habersiz olan; Allah’ı düşünmeyen ve sorumluluklarından habersiz olan
hâcât : ihtiyaçlar
hafî : gizli
hariçte : dışarıda
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hayat-ı ebedî : sonsuz âhiret hayatı
helaket : mahvoluş
hülâsası : özeti
izale etmek : gidermek, yok etmek, ortadan kaldırmak
makàsıd : maksatlar, gayeler
medeniyet-i dünya : dünya medeniyeti
mehalik : tehlikeler, tehlikeli işler, helâk eden işler
menzil : mekân, yer, durak
metâlib : istekler, arzular
muhkem : sağlam, kuvvetli
mukaddes : her türlü çirkinlik ve eksiklikten yüce, kutsal
musahhar : emre uyan, boyun eğen
münasip : uygun
müptelâ : bağımlı, düşkün
nihayetsiz : sınırsız, sonsuz
sebat etmek : kararlılık göstermek, gevşememek, sabretmek
tafsilen : ayrıntılı olarak
takva : Allah’ın emir ve yasaklarına titizlikle uymak
terk-i şeair : İslâmiyete sembol olmuş iş ve ibadetleri terk etme
tesmiye edilmek : isimlendirilmek
tılsım-ı imanî : imanın verdiği tesirli ve güçlü sır, gizem
zaaf : zayıflık
zâd : yol azığı
zelil : alçak
zeval : geçip gitme, sona erme
ziya : ışık
Yükleniyor...