Mecmuatü’l-Ahzab’ın beş yüz seksen ikinci sahifesinden, beş yüz doksan yedinci sahifesine kadar o Ercüzedir. O Ercüze’nin mevzuu ve içinde maksad-ı aslı İsm-i Âzamı tazammum eden altı ismin ehemiyetini beyan etmek, hem o münasebetle istikbaldeki bir kısım umur-u gaybiyeye ve tesis-i İslâmiyette bir kısım mücahedatına işaret etmektir.

Evet, Hz. İmam (r.a.), üstadı olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselamdan aldığı dersin bir kısmını işarî bir surette zikrediyor. Feth-i Hayber’deki hem mu’cize-i Nebeviye, hem keramet-i Aleviye olan harika vakıayı bahsettiği gibi, tesis-i İslâmiyete temas eden mühim noktaları da bahsediyor. Sonra istikbale bakıyor. Peygamber-i Zişandan (a.s.m.) aldığı dersle bir kısım Arabın ona karşı isyanlarından hiddet ederek demiş:
فِى عِلْمِ تِسْعِينَ حِسَابِ الْفَارِسِى - مِنْ بَعْدِ قَرْنٍ تَاسِعِ الْمَعَاصِى

سَتَظْهَرُ الْفُرْسُ عَلَى اْلاَعْراَبِ - تَقْتُلُهُمْ كَقَتْلَةِ الدَّوَابِّ

تَكُونُ مَبْدَاُ فِتَنٍ عَوَابِسَ - مُظْلِمَةً كَظُلْمَةِ الْحَنَادِيسِ
Yani, “Dokuz karn sonra Furs, yani akvam-ı Şarkiye, Arap üzerine hücum edecek, galebe edip hayvan gibi Arabı kesecek. Öyle müthiş fitneler, karanlıklı musibetler ki, en karanlıklı gecelerden daha ziyade karanlık olacak.”

İşte Hz. Ali’nin (r.a.) bir keramet-i bahiresi ki kendinden beş yüz sene sonra gelen ve Arap Devlet-i Abbasiyesini mahveden ve hadsiz kütüb-ü İslâmiyeyi nehr-i Fırat’a döken ve Arabı gayet zalimane katleden Hülâgu vakıa-i meşhuresini haber veriyor.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akvam-ı Şarkiye : Doğu milletleri, kavimleri
Aleyhisselatü Vesselam : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
beyan etmek : açıklamak
fitne : toplum düzeninde bozgunculuk, karışıklık, azgınlık
galebe etmek : üstün gelmek
Habibullah : Allah’ın sevgilisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.)
hadsiz : sayısız, sınırsız
ihbarat-ı gavsiye : Şeyh-i Geylanî'nin geleceğe dair verdiği haberler
İsm-i Âzam : Cenâb-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı
istikbal : gelecek
işarî : işaret yoluyla
karn : asır, yüzyıl
kaside-i ercüze-i meşhure : meşhur Ercûze kasidesi
katletmek : öldürmek
keramet-i Aleviye : Hz. Ali’ye ait kerâmet
keramet-i bahire : parlak keramet
kerremallahü vechehü : “Allah yüzünü şerefli, şerefini yüksek kılsın” anlamında Hz. Ali için söylenen bir ifade
kütüb-ü İslâmiye : İslâm dini ile alâkalı kitaplar
maksad-ı asıl : asıl maksat
Mecmuatü’l-Ahzab :
mevzu : konu, bahis
mu’cize-i Nebeviye : Peygamberimizin (a.s.m.) mu’cizesi
musibet : belâ, felaket, sıkıntı
mücahedat : mücahedeler, mücadeleler
Peygamber-i Zişan (a.s.m.) : Şan ve şeref sahibi olan Peygamber, Hz. Muhammed (a.s.m.)
tasdik etmek : doğrulamak, onaylamak
tazammun etme : içine alma, kapsama
tesis-i İslâmiyet : İslâmiyetin yapılandırılması
umur-u gaybiye : gayba ait, bilinmeyen şeyler
vakıa : olay
vakıa-i meşhure : meşhur, bilinen olay
zalimane : zâlimcesine, zulmederek
zikretmek : dile getirmek, belirtmek
Yükleniyor...