Risale-i Nur’dan parlak fıkralar ve
bir kısım güzel mektuplar

2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ أَبَدًا دَاۤئِمًا 3

Leyle-i Kadîrde ihtar edilen bir mesele-i mühimme
Evvelâ: Leyle-i Kadîrde kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikate, pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki:

Nev-i beşer bu son Harb-i Umumînin eşedd-i zulüm ve istibdadıyla ve merhametsiz tahribatıyla ve bir düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlûpların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telâş ve hâkimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fâni ve muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet-i insaniyesinin umumî bir surette dehşetli yaralanmasıyla edebperest hissiyat-ı bâkiye ve fıtrî aşk-ı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla ve gaflet ve dalâletin, en sert ve sağır olan tabiatın, Kur’ân’ın elmas kılıcı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalâletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin rû-yi zeminde pek çirkin, pek gaddârâne hakikî sureti görünmesiyle, elbette ve elbette, hiçbir şüphe yok ki: Şimalde, garpta, Amerika’da emareleri göründüğüne binaen, nev-i beşer, mâşuk-u mecazîsi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtraten beşerin hakikî sevdiği ve aradığı hayat-ı bâkiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi; sonsuza kadar sürekli üzerinize olsun.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Takdim / Sonraki Risale: Yirmi Yedinci Mektuptan Mühim Parçalar
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Leyle-i Kadir : Kadir gecesi
ihtar : hatırlatma
mesele-i mühimme : önemli mesele
zeyl : ilâve, ek
nev-i beşer : insanlık, insan türü
son Harb-i Umumî : İkinci Dünya Savaşı
eşedd-i zulüm : zulmün en şiddetlisi
eşedd-i istibdat : baskının en şiddetlisi
tahribat : yıkımlar, bozmalar
meyusiyet : ümitsizlik
galip : yenen, üstün gelen
muhafaza : koruma
fâni : ölümlü, geçici
muvakkat : geçici
fantaziye : aşırı süs ve lüks, yalandan gösteriş
umum : genel, herkes
fıtrat-ı beşeriye : insanın yaratılışı, tabiatı
istidadat : kabiliyetler, yetenekler
mahiyet-i insaniye : insanın niteliği, iç yüzü
suret : şekil, görüntü
gaflet : umursamazlık, âhiretten ve Allah’ın emir ve yasaklarından habersiz davranma
dalâlet : hak yoldan sapkınlık, inançsızlık
tabiat : doğa, canlı cansız bütün varlıklar, maddî âlem
siyaset-i rû-yi zemin : dünya siyaseti
gaddârâne : acımasızca, zulmederek
şimal : kuzey
garp : batı
emare : belirti, işaret
binâen : –dayanarak
mâşuk-u mecazî : gerçek sevgiye layık olmadığı halde aşık olunan şeyler
hayat-ı dünyeviye : dünya hayatı
hayat-ı bâkiye : devamlı ve kalıcı hayat
Yükleniyor...