(Risale-i Nur’un has şâkirdlerinden ve ehemmiyetli eski muallimlerden ve îmânı kuvvetli olan büyük muallimleri temsil eden Hasan Feyzi’nin Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî’den aldığı bir ilhamla Risale-i Nur hakkında ve o nurun menbaı ve esası olan Nur-u Muhammedî (a.s.m.) ve hakikat-ı Kur’ân ve sırr-ı îmân tarifinde bu kasideyi yazmış.)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 1

Ahmed yaratılmış o büyük Nur-u Ehadden,
Her zerrede nurdur, o ezelden, hem ebedden.

Bir nur ki odur hem yüce, hem lâyetenâhi,
Ol fahr-i cihan Hazret-i Mahbub-u İlâhî.

Parlattı cihanı bu güzel nur-u Muhammed (a.s.m.)
Halk olmasa, olmaz idi bir zerre ve bir fert.

Ol nuru ânın, her yeri, her zerreyi sarmış,
Baştan başa her dem bu kesif zulmeti yarmış.

Bir nur ki odur sade ve hem lâyetezelzel,
Ârî ve berî cümleden üstün ve mükemmel.

Bir nur ki bütün zerrede ancak o nümâyân,
Bir nur ki verir kalblere hem aşk ile iman.

Bir nur ki eğer olmasa ol nur hele bir an,
Baştan başa zulmette kalır hem de bu ekvan.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Fakat Allah nurunu tamamlayacaktır—kâfirler isterse hoşlanmasınlar.” Saf Sûresi, 61:8.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Ahmed : Hz. Muhammed (a.s.m.)
ârî : saf, arınmış, uzak
berî : salim, kurtulmuş, temiz, pak
cihan : dünya
cümle : herkes
dem : an, vakit
ebed : sonu olmayan sonsuzluk
ekvan : varlıklar, âlemler
ezel : başlangıcı olmayan sonsuzluk
fahr-i cihan : cihanın iftihar sebebi, vesilesi
hakikat-i Kur’ân : Kur’ân hakikati
halk olma : yaratılma
has şakirt : özel talebe; Üstadın çok değer veridiği, ilk sıradaki talebe
Hazret-i Mahbub-u İlâhî : Allah’ın sevgilisi, Allah’ın resûlü Hz. Muhammed (a.s.m.)
ilham : Allah tarafından kalbe gelen mânâ
itimat : dayanma, güvenme
kanaat : görüş, fikir, inanma
kaside : büyük kimseleri veya herhangi bir şeyi öven bir manzum eser
kesif : katı, yoğun, saydam olmayan
lâyetenâhi : sınırsız, sonsuz
lâyetezelzel : sarsılmaz
mahiyet : temel nitelik, özellik
menba : kaynak
muallim : öğretmen
Nur-u Ehad : bir olan ve herbir varlıkta birliği tecellî eden Allah’ın nuru
Nur-u Muhammedî : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) nuru
nümâyân : görünen, aşikâr olan
ol : Osmanlıca’da üçüncü tekil şahıs olan “o” kelimesini ifade eder
sırr-ı iman : iman sırrı
zerre : atom, çok küçük parça
zulmet : karanlık
Yükleniyor...