Evet 1 لاَ تَخْشَ cifir ve ebced hesabıyla bin üç yüz otuz bir (1331) eder. Çünkü لاَ تَخْشَ'deki خ altı yüz ت dört yüz ‘ش üç yüz لا otuz bir eder, mecmuu bin üç yüz otuz bir (1331) eder.

2 لاَ تَخْشَ مِنْ سَيْفٍ وَلاَ طَعْنِ خَنْجَرٍ fıkrasındaki
3 مِنْ سَيْفٍ وَلاَ طَعْنِ خَنْجَرٍ cümlesi سَيْفٍ ahirindeki tenvin nun sayılmak şartıyla bin üç yüz dokuz eder (1309). İşte o tarih ise لاَ تَخْشَ hitabına mazhar olan Risale-i Nur müellifini adet-i mahalliye ve silah-ı millî olan seyf ve hançerin hücumuna hedef olduğu, seyf ve hançeri beraberinde taşımaya mecbur olduğu ve kıskançlık sebebiyle Siirt’te âlimler ve talebelerin büyük bir münazaa ve kavgalarına maruz bulunduğu hengama tam tamına tevafuk eder. Bu tevafuk ise sair fıkraların ittifakıyla kuvvetleniyor. Îmadan, işaret belki delalet derecesine çıkıyor.

4 وَلاَ تَخْشَ مِنْ رُمْحٍ وَلاَ شَرٍّ اَسْهَمَتْ fıkrasındaki 5 وَلاَ شَرٍّ اَسْهَمَتْ cümlesinde şeddeli “re” iki “re” ve üstündeki tenvin “nun” sayılmak şartıyla bin iki yüz doksan üç (1293) 6 eder.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Korkma!
2 : Ne bir kılıç ve ne de bir hançerin yaralamasından kork!
3 : Kılıçtan ve hançer yaralamasından..
4 : Ne bir mızrak ve ne de seni hedef alan bir tehlike ve kötülükten kork!
5 : Seni hedef alan bir tehlike ve kötülük.
6 : Üstad Bediüzzaman’ın doğum tarihi: Hicrî, 1295; Milâdî, 1878.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adet-i mahalliye : yerel âdet
âhirinde : sonunda
âlem-i İslâm : İslâm dünyası
delalet : delil olma, gösterme
fıkra : bölüm, kısım, kısa yazı
hengam : an, zaman
hitap : sesleniş
îma : dolaylı ve kapalı işaret
işaret-i gaybiye : geleceğe dair verilen bir işaret
ittifak : uyuşma, anlaşma
kasdi : bir şeye yönelme, maksatlı yapma
keramet-i gaybiye : Allah’ın bir ikramı olarak verilen, geleceğe ışık tutan olağanüstü hal ve haber
mazhar olmak : nail olmak
mecmu : toplam, yekün
müellif : yazar
münazaa : çekişme, kavga
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
sair : diğer
seyf : kılıç
silah-ı milli : milli silâh
şedde : Arapça’da yan yana gelen aynı cinsten sessiz bir harfin üzerine konan ve o harfi iki kez okutan işaret
tarih-i veladet : doğum tarihi
tenvin : Arapça’da, kelimenin sonunu “un, in, en” şeklinde okutan işaretlerin adı
tevafuk : ince mânâlar içeren uygunluk
Yükleniyor...