Altıncı Söz

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
1

NEFİS VE MALINI Cenâb-ı Hakka satmak ve Ona abd olmak ve asker olmak ne kadar kârlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciği dinle:

Bir zaman bir padişah, raiyetinden iki adama, herbirisine emaneten birer çiftlik verir ki, içinde fabrika, makine, at, silâh gibi herşey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz; ya mahvolur veya tebeddül eder, gider. Padişah, o iki nefere, kemâl-i merhametinden, bir yaver-i ekremini gönderdi. Gayet merhametkâr bir ferman ile onlara diyordu:

“Elinizde olan emanetimi bana satınız; ta sizin için muhafaza edeyim, beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır; pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim destgâhımda işlettirilecek; hem fiyatı, hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz, âciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masârifâtını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levâzımatı, ben deruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaatı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kâr içinde kâr!

“Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki, hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek; hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında Cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.” Tevbe Sûresi, 9:111.
Önceki Risale: Beşinci Söz / Sonraki Risale: Yedinci Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

abd : kul
âciz : güçsüz
beyhude : boşuna
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
deruhte etmek : yerine getirmek
ferman : buyruk
kemâl-i merhamet : merhametin mükemmelliği
kıymettar : kıymetli, değerli
levâzımat : gerekli olan şeyler
mahrum : yoksun
masârifât : giderler
menfaat : yarar
merhametkâr : merhametli, şefkatli
mertebe : derece
mizan : tartı, terazi
muhafaza etmek : korumak
muharebe : savaş
nam : ad
nefer : asker, er
nefis : kişinin kendisi; ruh, can, hayat
raiyet : halk
suret : şekil, biçim
tebeddül etmek : değişmek
tedarik etmek : elde etmek
temsilî : kıyaslamalı benzetme şeklinde, analojik
terhisat : askerliğin bitişiyle salıverilme
varidat : gelirler
yaver-i ekrem : çok değerli, yüksek rütbeli memur
zayi : kayıp
Yükleniyor...