İşte, senin hayatının gayeleri, icmâlen, bunlar gibi emirlerdir. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetinin icmâli şudur:

Esmâ-i İlâhiyeye ait garâibin fihristesi,
hem şuûn ve sıfât-ı İlâhiyenin bir mikyası,
hem kâinattaki âlemlerin bir mizanı,
hem bu âlem-i kebirin bir listesi,
hem şu kâinatın bir haritası,
hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi,
hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi,
hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemâlâtının bir ahsen-i takvimidir.

İşte, mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir.

Şimdi senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki: Hayatın bir kelime-i mektubedir. Kalem-i kudretle yazılmış hikmetnümâ bir sözdür. Görünüp ve işitilip Esmâ-i Hüsnâya delâlet eder. İşte, hayatının sureti bu gibi emirlerdir.

Şimdi, hayatının sırr-ı hakikati şudur ki: Tecellî-i Ehadiyete, cilve-i Samediyete âyineliktir. Yani, bütün âleme tecellî eden esmânın nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiiyetle Zât-ı Ehad-i Samede âyineliktir.

Şimdi, hayatının saadet içindeki kemâli ise, senin hayatının âyinesinde temessül eden Şems-i Ezelînin envârını hissedip sevmektir. Zîşuur olarak Ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Onuncu Söz / Sonraki Risale: On İkinci Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahsen-i takvim : insanın yaratılışça en güzel biçimde ve tam kıvamında olması
aks-i nur : ışığın yansıması
âlâ-yı illiyyîn : yücelerin en yücesi
cilve-i Samediyet : herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın isim ve sıfatlarının varlıklar üzerindeki yansımasının görünümü
delâlet : delil olma, işaret etme
envâr : nurlar
Esmâ-i Hüsnâ : Allah’ın en güzel isimleri
esmâ-i İlâhiye : Allah’ın isimleri
evkat : vakitler
fezleke : netice, özet
garâib : hayranlık uyandırıcı ve şaşırtıcı şeyler
hadis-i kudsî : Peygamber Efendimizin Cenab-ı Haktan rivayet ettiği Kur’ân dışındaki ilâhî sözler
kalem-i kudret : varlıkların ve olayların düzenli olarak vücuda gelişinde bir kalem gibi eserini gösteren İlâhî güç
kelime-i mektube : yazılmış kelime
kemâlât : mükemmellikler, üstünlükler, faziletler
kitab-ı ekber : en büyük kitap, kâinat
mahiyet-i hayat : hayatın mahiyeti, esası, içyüzü
meâl-i şerif : yüce anlam
mevcudat : varlıklar
nokta-i mihrakiye : odak noktası
sıfat-ı İlâhiye : Allah’ın sıfatları, vasıfları, nitelikler
sırr-ı hakikat : gerçeğin sırrı, iç yüzü
Şems-i Ezelî : varlığının başlangıcı olmayan ve herşeyi nurlandıran Allah
şevk : çok arzu, şiddetli istek
şuûn : Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden Zâtına ait mukaddes özellikler
tarz-ı vazife : görev şekli
tecellî-i Ehadiyet : Allah’ın birliğinin herbir yaratıkta görünmesi
temessül etme : görüntünün belirmesi
Zât-ı Ehad-i Samed : herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, bir ve benzersiz olup ortağı olmayan Zât, Allah
Yükleniyor...