زِ كَمَالِ صُنْعِ تُو خُوشْ خُوشْ ﺑِﮕﺎَزِى 1

Senin kemâl-i san’atından neş’elenip güzel güzel sadâ veriyorlar.

زِ شِيرِينِى آوَازِ خُودْ هَىْ هَىْ دِنَازِى

Güya sadâlarının tatlılığı, onları da neş’elendirip nazeninâne bir naz ettiriyor.

اَزْوَىْ رَقْصَه آمَدْ جَذْبَه خَوازِى

İşte ondandır ki, şu ağaçlar raksa gelmiş, cezbe istiyorlar.

اَزِيْن آثَارِ رَحْمَتْ يَافْت هَرْ حَىْ دَرْسِ تَسْبِيحُ نَمَازِى

Şu rahmet-i İlâhiyenin âsârıyladır ki, her zîhayat, kendine mahsus tesbih ve namazın dersini alıyorlar.

اِيسْتَادَسْت هَرْ يَكِى بَرْ سَنْكِ بَالاَ سَرْفِرَازِى

Ders aldıktan sonra, herbir ağaç yüksek bir taş üstünde Arşa başını kaldırıp durmuşlar.

دِرَاز كَرْدَسْت دَسْتَهَارَا بَدَرْﮔَﺎهِ إِلٰهِى ﻫَﻤْﭽُﻮ شَهْبَازِى

Herbirisi, yüzler ellerini Şehbaz-ı KalenderHAŞİYE-1 gibi dergâh-ı İlâhîye uzatıp muhteşem bir ibadet vaziyetini almışlar.

بَه جُنْبِيدسْت زُلْفهَارَا بَشَوْقَ اَﻧْﮕِﻴﺰِ شَهْنَازِى HAŞİYE-2

Oynattırıyorlar zülüfvâri küçük dallarını; ve onunla, temâşâ edenlere de, lâtif şevklerini ve ulvî zevklerini ihtar ediyorlar.

بَبَالاَ مِيزَنَنْد اَزْ ﭘَﺮْدَه هَاىِ “هَاىِ هُوىِ” عَشْق بَازِى

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Nüsha: زِهَوَاىِ شَوْقِ تُو
HAŞİYE-1 : Şehbaz-ı Kalender meşhur bir kahramandır ki, Şeyh Geylânî‘nin irşadıyla dergâh-ı İlâhîye iltica edip mertebe-i velâyete çıkmıştır.
HAŞİYE-2 : Şehnaz-ı Çelkezi, kırk örme saç ile meşhur bir dünya güzelidir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Arş : Cenab-ı Allah’ın sınırsız egemenliğinin ve yüceliğinin tecelli ettiği yer
âsâr : eserler
cezbe : kendinden geçer bir hale gelme
dergâh-ı İlâhiye : İlâhî rahmet kapısı
ihtar : hatırlatma
iltica etmek : sığınmak
irşad : doğru yolu gösterme
kemâl-i san’at : sanattaki mükemmellik
lâtif : hoş, güzel
mertebe-i velâyet : velâyet mertebesi
nazeninâne : nazlıca, cilvelenerek
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın rahmeti
raks : dans
sadâ : ses
şevk : şiddetli arzu ve istek
Şeyh Geylânî :
temâşâ : seyretme
tesbih : Allah’ı, yüce şanına lâyık ifadelerle anma
ulvî : yüce
zîhayat : canlı
zülüfvâri : saç lülesi gibi
Yükleniyor...