DOKUZUNCU ÂYET: Hem el-Bakara Sûresinde, hem Lokman Sûresinde 1 فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى cümlesidir. Yani, “Allah’a iman eden, hiç kopmayacak bir zincir-i nuranîye yapışır, temessük eder.” Risale-i Nur ise, iman-ı billâhın Kur’ânî burhanlarından bu zamanda en nuranîsi ve en kuvvetlisi olduğu tahakkuk ettiğinden, bu 2 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى külliyetinde hususî dahil olduğuna teyiden, makam-ı cifrîsi 1347 ederek Risaletü’n-Nur intişarının fevkalâde parlaması tarihine tam tamına tevafukla bakar ve bu on dördüncü asırda Kur’ân’ın i’câz-ı mânevîsinden neş’et eden bir urvetü’l-vüska ve zulümattan nura çıkaracak bir vesile-i nuraniye Risale-i Nur olduğunu remzen bildirir.

ONUNCU ÂYET: 3 يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاۤءُ

ON BİRİNCİ ÂYET: 4 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

ON İKİNCİ ÂYET: 5 وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ âyetleridir. Meâl-i icmalîleri der ki: “Kur’ân hikmet-i kudsiyeyi size bildiriyor, sizi mânevî kirlerden temizlendiriyor.” Bu üç âyetin küllî ve umumî mânâlarında Risalei’n-Nur kastî bir surette dahil olduğuna iki kuvvetli emâre var.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bakara Sûresi, 2:256; Lokman Sûresi, 31:22.
2 : “Hiç kopmayacak nurlu bir zincir.” Bakara Sûresi, 2:256; Lokman Sûresi, 31:22.
3 : “Allah hikmeti dilediğine verir de ona hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak gösterir.” Bakara Sûresi, 2:269.
4 : “Onlara Senin kitabını öğretecek, kâinatın yaratılış sırlarını ve gayesini bildirecek ve onları inkâr ve isyan kirlerinden temizleyecek...” Bakara Sûresi, 2:129.
5 : “Sizi inkâr ve günah kirlerinden temizler, size Kur’an’ı, kâinatın gayesini ve sırlarını öğretir.” Bakara Sûresi, 2:151.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Beşinci Şuâ / Sonraki Risale: Sekizinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

burhan : sarsılmaz delil
emâre : belirti, işaret
fevkalâde : olağanüstü
hikmet-i kudsiye : mukaddes, kusursuz ve eksiksiz hikmet
hususî : özel
i’câz-ı mânevî : mânevî mu’cizelik
iman-ı billâh : Allah’a iman
intişar : yayılma
istihzarat-ı Nuriye : Risale-i Nur’un ön hazırlık dönemi
kastî : bilerek, isteyerek
küllî : bütün fertleri içine alan, kapsamlı, genel, geniş
külliyet : bütün ferdleri içine alan, kapsamlılık, genellik
meâl-i icmâlî : kısaca açıklama, meâl
müellif : yazar
neş’et etmek : doğmak, meydana gelmek
remzen : işareten
suret : biçim, şekil
tahakkuk : gerçekleşme
tedris : öğretme, ders verme
temessük : sarılma, tutunma
tevafuk : denk gelme, uygun düşme
teyiden : destekleyerek, kuvvetlendirerek
umumî : genel
urvetü’l-vüska : kopmaz ve sağlam ip
vesile-i nuraniye : nurlu vesile, aydınlatma vesilesi
zincir-i nuranî : nurlu zincir
zulümat : karanlıklar
Yükleniyor...