Fâtiha-i Şerifenin bir muhtasar hülâsa
Üçüncü medrese-i Yusufiyede muvakkat pek az bir zamanda tecridden temasa naklimde verilen yalnız birtek dersin ikinci kısmı.
Hapiste Nur şakirtlerine kısacık bir ders nümunesidir. O da şudur: Fâtiha-i Şerife denizinden bir katre ve güneşindeki elvan-ı seb’a, yani ziyasındaki yedi renginden birtek lem’a beyan etmeyi, namazdaki Fâtiha kalbe emretti. Gerçi Yirmi Dokuzuncu Mektubun bir kısmında, hususan “na’büdü” ن ’undaki seyahat-ı hayaliye ve Rumuz-u Semaniye’de ve İşarâtü’l-İ’câz tefsirinde ve sair Nur eczalarında bu kudsî hazinenin çok tatlı ve güzel nüktelerini yazmışız. Fakat o pek şirin hülâsa-i Kur’âniyeden yalnız imanın rükünlerine ve hüccetlerine işârâtını, gayet kısa bir muhtasar hülâsasını, birinci kısımdaki tarz-ı ifade gibi, kendim namazdaki tefekkürümü yazmasına bir cihette mecbur oldum. 1 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ kelimesini Nurun iki üç risalelerine havale edip 2 اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ den başlıyorum.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ...الخ
3

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
2 : “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Allah’a mahsustur.” Fâtiha Sûresi, 1:2.
3 : “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” Fâtiha Sûresi, 1:2.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Beşinci Şuâ / Sonraki Risale: Birinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

beyan : açıklama
cihet : yön, taraf
ecza : kısımlar, bölümler
elvân-ı seb’a : yedi renk
Fatiha-i Şerife/Fâtiha : Kur’ân’ın ilk sûresi olan Fatiha Sûresi
hususan : bilhassa, özellikle
hüccet : güçlü delil, kanıt
hüccet-i imaniye : iman delili
hülâsa : öz, özet
hülâsa-i Kur’âniye : Kur’ân’ın özü, özeti
in’am : nimet verme
işârât : işaretler
İşarâtü’l-İ’câz tefsiri : Risale-i Nur Külliyatı’nda bulunan bir eser
kâinat : evren, bütün yaratılmışlar
katre : damla
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak, mukaddes
lem’a : parıltı
medâr-ı hamd ve şükür : şükür ve hamd kaynağı, sebebi
medrese-i Yusufiye : Hz. Yusuf’un (a.s.) hapiste kalmasına benzetilerek, iman ve Kur’ân hizmetinden dolayı tutuklananların hapsedildiği yer mânâsında hapishane
muhtasar : kısa
muvakkat : geçici
nükte : ince anlamlı söz
risale : mektup; Risale-i Nur Külliyatı’ndan her bir bölüme verilen isim
Rumuz-u Semaniye : sekiz işaret; Risale-i Nur Külliyatı’nda 29. Mektup’ta yer alan bir bölüm
rükün : esas, şart
sair : diğer, başka
seyahat-i hayaliye : hayalî yolculuk
şakirt : öğrenci, talebe
tarz-ı ifade : ifade etme tarzı
tecrit : soyutlama, ayırma
tefekkür : etraflıca ve derinlemesine düşünme
üçüncü Medrese-i Yusufiye : Afyon hapsi
ziya : ışık
Yükleniyor...