Pek çok kuvvetli şehadetleri ihtiva eden, dördüncü şehadet:

وَبِشَهَادَةِ الْقُرْاٰنِ بِمَا لاَيُحَدُّ مِنْ حَقَاۤئِقِهِ وَبَرَاهِينِهِ 1
Yani, “Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, hadsiz hakikatler ve hüccetleriyle risaletine, sadıkıyetine şehadet eder.”

Evet, kırk vech ile mu’cize olduğu Zülfikar mecmuasında ispat edilen ve on dört asrı nurlandıran; ve nev-i beşerin beşten birisini tebeddül etmeyen kanunlarıyla idare eden; ve o zamandan şimdiye kadar bütün muarızlara meydan okuyup hiç kimse, hattâ bir sûresinin mislini getirmeye cesaret etmeyen; ve Âyetü’l-Kübrada ispat edildiği gibi, altı ciheti nuranî, şüpheler giremeyen ve altı makam-ı kübrâ hakkaniyetine imza basan ve sarsılmaz altı hakikatlere dayanan; ve her zamanda yüzer milyon lisanlarla şevk ve hürmetle okunan ve her dakikada milyonlar hâfızların kalblerinde kudsiyetle yazılan; ve âlem-i İslâmın bütün şehadetleri ve imanları onun şehadetinden tereşşuh eden; ve bütün ulûm-u imaniye ve İslâmiye onun menbaından akan; ve o, eski semâvî kitapları tasdik ettiği gibi, bütün kütüb ve suhuf-u semâviyenin mânevî tasdiklerine mazhar bulunan Kur’ân-ı Azîmüşşan, bütün hakikatleriyle ve hakkaniyetini ispat eden bütün hüccetleriyle, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın sıdkına ve risaletine şehadet eder demektir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Had ve hesaba gelmeyen hakikat ve burhanlarıyla beraber Kur’ân’ın şehadetiyle…
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Beşinci Şuâ / Sonraki Risale: Birinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm dünyası
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
ârif : bilgide ileri olan, irfan sahibi, İlâhî hakikatlere vakıf olan
asır : yüzyıl
Ayetü’l-Kübrâ : en büyük delil; Yedinci Şuâ
cihet : yön, taraf
esmâ-i İlâhiye : Cenab-ı Allah’ın isimleri
fevkinde : üstünde
gazve : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) bizzat katıldığı savaşlar
hadsiz : sınırsız
hafız : Kur’ân-ı Kerimi ezberleyen kişi
hakikat : gerçek ve doğru
hakkaniyet : doğruluk, gerçeklik
hüccet : güçlü delil, kanıt
hürmet : saygı
kudsiyet : yücelik, kutsallık
Kur’ân-ı Azîmüşşan : şan ve şerefi yüce olan Kur’ân
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan : açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân
kütüb : kitaplar
lisan : dil
makam-ı kübrâ : büyük makam
marifetullah : Allah’ı tanıma ve bilme
mazhar : erişme, nail olma
mecmua : kitap
menba : kaynak
muarız : karşı çıkan, karşıt
münâcât : Allah’a yalvarış, dua
nev-i beşer : insanlar
nuranî : nurlu, aydınlık
risalet : peygamberlik
sadıkıyet : doğruluk
sarihan : açıkça
semâvî : İlâhî, vahiyle gelen
sıdk : doğruluk
suhuf-u semaviye : Allah tarafından bazı peygamberlere gönderilen sahifeler
şehadet : şahitlik, tanıklık
şevk : şiddetli arzu ve istek
tasdik : doğrulama, onaylama
tebeddül etmek : değişmek
terakki : ilerleme
tereşşuh : sızma, damlama
ulûm-u imaniye : iman ilimleri
vecih : yön, tarz
zırh : demirden yapılmış koruyucu giysi, savaş elbisesi
Zülfikar : Risale-i Nur’da geçen, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı bir eser
Yükleniyor...