Dokuzuncusu: Çok mühimdir, HAŞİYE kuvvetlidir, fakat siyasete temas ettiği için sükût ediyorum.

Onuncusu: Bu da, hiçbir kanun müsaade etmediği ve hiç bir maslahat bulunmadığı ve yalnız mânasız evhamdan bir habbeyi kubbeler yapmaktan ve hiçbir kanuna girmeyen bir taarruzdur.

Bu da mesleğimizce bakamadığımız siyasete temas etmemek için sükût ediyoruz. Böylece on vech ile kanunsuz muamelelere karşı yalnız 1 حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ deriz.
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : İslâm hükûmetlerinde Hıristiyan ve Yahudi bulunması ve Hıristiyan ve Mecusî hükümetlerinde Müslümanlar bulunduğu gösteriyor ki, idare ve âsâyişe bilfiil ilişmeyen muhaliflere kanunca ilişilmez. Hem imkânat, medar-ı mes’uliyet olamaz. Yoksa herkes bir adamı öldürebilir diye, herkesi bu imkânat ile mahkemeye vermek lâzım gelir.
1 : Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.”Âl-i İmrân Sûresi, 3:173.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âsâyiş : bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
bilfiil : fiilen, gerçekte
evham : kuruntular, şüpheler
habbeyi kubbe yapmak : küçük bir şeyi abartarak büyütmek
haşiye : dipnot, açıklayıcı söz
imkânat : olabilirlikler, varlığı ile yokluğu ihtimal dahilinde olan şeyler
maslahat : fayda, gaye
medar-ı mes’uliyet : mesuliyet sebebi
muamele : davranış
muhalif : aykırı, karşıt
müsaade etme : izin verme
sükût : sessiz kalma, susma
taarruz : saldırı
vecih : şekil, tarz
Yükleniyor...