Bir mektupta beş kelime sansür edilse bâki kısmına izin verilmesi gibi, biz de kanunen ehemmiyetli bu hakkımızı isteriz. Ve hakkımızda habbeleri kubbeler yapanların zulmünden kurtarılmamızı, millet ve vatan ve âsâyişe Nurlarla hizmet eden Kur’ân ve iman-perverlerle beraber talep ederiz. Hem on sekiz sene evvel şiddetli bir zulme mâruz olduğum hiddetli bir zamanımda yazdığım Hücumat-ı Sitteyi on sekiz seneden beri görmediğim gibi, mahrem deyip neşrine izin vermemişim. Ve hem üç dört mahkemenin eline geçmiş, o risaleyi sahiplerine iade etmişlerdir.

Said Nursî
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âsâyiş : bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
evvel : önce
hiddetli : öfkeli, kızgın
Hücumat-ı Site : altı hücum; şeytanın altı hücum ve vesvesesini ve buna karşılık alınması gereken tedbirleri anlatan Üstad Bediüzzaman’ın bir eseri
iman-perver : imana düşkün
mahrem : gizli, kişiye özel
mâruz olma : hedef olma, uğrama
neşr : yayma, yayınlama
risale : mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
Yükleniyor...