Hata 79-80: Gizli cemiyet kurduğu ve din perdesi altında emniyeti bozmak maksadıyla kitap ve mektupların vasıtalarla gönderilmiş olması.

Cevap: Üç mahkeme gizli cemiyet noktasında beraat vermesi ve beş on vilâyetin zabıtaları hiç ilişmemesi ve itiraznamemde reddine dair yüz hüccet gösterilmesiyle beraber, böyle on beş sahifede on beş defa tekrarı on vecihte hatâdır.

Hata 81: Beşinci Şuânın te’villeri yanlıştır.

Cevap: Bunun ve sair bütün tenkit ve itirazlarının cevapları, itiraznamemin âhirinde kat’î bir surette zikredilmesinden, kısa kesiyoruz.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
beraat verme : temize çıkartma, suçsuz olduğunu ilân etme
cemiyet : topluluk, dernek
hüccet : güçlü delil, kanıt
itirazname : itiraz kâğıdı, itiraz dilekçesi
kat’î : kesin
sair : diğer, başka
suret : biçim, şekil
te’vil : yorum
tenkit : eleştiri
vasıta : araç
vecih : şekil, tarz
vilâyet : il
zikredilme : anılma, söylenme
Yükleniyor...