Yüz kırk bir (141) numaralı mektupta: Dört buçuk saat ifadesi alındıktan sonra, Ankara’da Maarif dairesinin ve otomobil garajının, İzmir’de bir fabrikanın, Adana’da büyük bir binanın yanmasından bahisle, bunun bir tesadüf olmadığı ispata kalkışıldıktan sonra, “Beni risalelerimden mahrum etmeyiniz. Yoksa hem bana, hem bu vatana yazık olur; zemin zelzele ile hiddet eder” dediğinden üç dakika sonra üç saniye devam eden zelzele, zeminin hiddeti ve ateşle Maarif dairesini sarması, mahkemece dört defa ispat edilen çok defa zelzelenin Risale-i Nura ve şakirtlerine taarruzları zamanına gelmesi tesadüf olamaz. Risale-i Nur’un bu memlekette belânın def’ine vesile olduğu çok hâdiselerle tahakkuk etmiştir” denilmektedir.

Yüz kırk yedi (147) numaralı mektupta, “Bu defa bize hücumların aynı zamanında kış çok hiddet etti, şiddetli soğuk ve fırtına ile havanın kızdığı gösterdi ki, hücumların durmasıyla ve Nurcuların ferahlanmasıyla Zemherir günlerinin Nevruz günleri gibi gülmeye başlaması ve Maarif dairesinin yanması küllî bir tokattır.”
• • •
Tebrik ve aferinle mukabele edilecek bir hale itiraz nazarıyla bakılmaz.
Bu defa bana mahkemede sordukları çok mânâsız sualler içinde, “Neyle yaşıyorsun?” dediler. Dedim ki: “İktisat bereketiyle. Bir vakit Isparta’da bir Ramazan’da bir ekmek, bir kilo torba yoğurdu, bir kilo pirinçle yaşayan bir adam, maişet için dünyaya tenezzül etmez ve hediyeyi de kabul etmeye mecbur olmaz” dedim.
• • •
Zübeyir’in mahkemede okuduğu müdafaası gibi, parlak methiyesi inşaallah onları takdir ve tahsine sevk etmiş ki, taaccüple kararnamede yazmışlar.
Zübeyir Gündüzalp’in daktiloyla yazdığı “Gençliğimiz, hak ve hakikatı öğreten malûmat ve en yüksek ahlâk istiyor” adlı bir formasında, onuncu sahifede: “Risale-i Nur yirminci asrın Müslümanlarını ve bütün insanları koyu fikir karanlığından kurtarmak için, müellifinin kendi ihtiyarıyla değil, büyük Yaratıcımızın ihtarıyla yazılmış bir şâheserdir.”
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bahis : konu
belâ : büyük sıkıntı
bereket : bolluk
def’ : uzaklaştırma
ferahlanma : rahatlama
forma : kitabın bir parçası
hâdise : olay
hakikat : gerçek, asıl ve esas
hiddet : öfke
hücum : saldırı
ifade : sorgu
iktisat : tutumluluk
inşaallah : Allah’ın izniyle
kararname : suçlama veya aklamaya dair resmi yazı
küllî : genel, kapsamlı
Maarif/Maarif Dairesi : Milli Eğitim Bakanlığı
mahrum : yoksun
maişet : geçim, yaşayış
malumât : bilgiler
methiye : övgü, övgü yazısı
mukabele : karşılama; karşılık verme
müdafaa : savunma
nazar : bakış, görüş
Nevruz : ilkbaharın başlangıcı
risale : mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
sevk etme : yönetme, yönlendirme
şakirt : öğrenci, talebe
taaccüb : hayret, şaşkınlık
taarruz : saldırı
tahakkuk : gerçekleşme
tahsin : beğenme, güzelliğini ilân etme
takdir : beğeniyi dile getiren ifade
tenezzül etme : alçalma
tesadüf : rastlantı
zelzele : deprem
Zemherir : şiddetli ve yakıcı soğuk
zemin : yer
Yükleniyor...