Rabian: Taşköprülü Sadık Beyin mukaddimesini istinsah için Sabri’ye vermiştim. Eğer yazılmışsa, tashihten geçen parça ona gönderilecek. Yeni yazılan bir sureti bana gönderilsin. Hem Sadık’ın manzumeciği yanımda bir sureti var; sizde yoksa göndereceğim.
Said Nursî
• • •
Aziz, sıddık kardeşlerim;

Evvelâ: Hem sizin, hem hapisteki arkadaşlarınızın bayramınızı tebrik ederiz. Sizle bayramlaşanı, aynen benimle bayramlaşmış gibi kabul ediyorum. Ve umumuyla bizzat bayram ziyaretini yapmışım gibi biliniz, bildiriniz.

Saniyen: Sebepsiz kalın demir sobamın parçalanmasıyla verdiği haber ve biz dahi o işarete binaen tam bir ihtiyat ve temkinle geçen fırtınacık, yüzden bire indi, barut ateş almadı. Şimdi yine, sebepsiz mataramın acîp bir tarzda küçücük parçalara inkısam etmesi, bize tekrar tam bir temkine ve tahammüle ve ihtiyata sarılmamızın lüzumunu haber veriyor. Aldığım mânevî bir ihtarla, gizli münafıklar, dindarlara karşı namazsız sefahetçileri ve mürted komünistleri istimal etmek istiyorlar; hattâ parmaklarını buraya da sokmuşlar.

Bir Hâşiyecik: Dün kalbimde bir ferah ve sevinç vardı. Birden baktım, Nurs’taki kardeşim, Nurs’un balını bir matara içinde sekiz ay evvel bana, Emirdağı’na göndermişti. Dün de Emirdağ’ından bana geldi. “Aman bana çabuk getirin” dedim. Bekledim, gelmedi. O sevinç bir hiddete döndü. Yüz matara kadar yanımda kıymetli bulunan o ballı matarayabanî ellere verip çarşıya gönderilmesi sebep olup, o matara da birden bire kırıldı. Kırk sekiz seneden beri görmediğim Nurs köyümün, meskat-i re’simin bir teberrükü olan o tatlıdan, bayram tatlısı olarak herbir kardeşim bir parçacığını tatsın diye bir miktar gönderdim.
Said Nursî
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : şaşırtıcı, tuhaf
aziz : izzetli, şerefli, çok değerli
binaen : -dayanarak
evvelâ : ilk olarak
ferah : sevinç, rahat, huzur
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hiddet : öfke, kızgınlık
ihtar : hatırlatma, ikaz
ihtiyat : önlem alma, tedbirli hareket etme
inkısam etme : bölünme, parçalanma
istimal : kullanma
istinsah : yazarak çoğaltma
manzume : vezinli ve kafiyeli söz
matara : kavanoz; özellikle askerlerin kullandığı veya yolculukta kullanılan bir çeşit su kabı
meskat-ı re’s : bir kimsenin doğduğu yer
mukaddime : başlangıç, giriş
münafık : iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse
mürted : Müslüman iken dinden çıkan kimse
rabian : dördüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sefahetçi : gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkün olan
sıddık : çok doğru ve bağlı
suret : nüsha, kopya
tahammül : dayanma, katlanma
tashih : düzeltme
teberrük : bereket vesilesi
tebrik : mübârek kılma, kutlama
temkin : ölçülü hareket etme
umum : bütün
yabanî : yabancı
Yükleniyor...