Hizbü’l-Ekberü’l-Kur’ân’ı açtım. Birden bu âyet-i Kerime
1 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ karşıma çıktı, “Bana bak!” dedi. Ben de baktım, üç kuvvetli emare ile mânâ-yı işarî bana ve bize teselli veriyor. Şimdi başımıza gelen bu musibeti bir cihette hiçe indirdi ve Isparta’ya mevkufen beşinci nefyimi, o kalbî duamın kabul olmasına delil eyledi.

Birinci emare: (Şeddeler sayılır.) Hesab-ı ebcedî ile bin üç yüz altmış iki, bu senenin Arabî aynı tarihine tevafuk edip, mânâsıyla der: “Sabreyle! Başına gelen kaza-yı Rabbâniyeye teslim ol! Sen inayet gözü altındasın, merak etme! Gecelerde tesbihat ve tahmidata devam eyle!”

Tahlil: Üç ر altı yüz; dört ن iki yüz; bir س bir م yüz; bir ص bir ف bir م iki yüz on; dört ك bir ع yüz elli; üç ح bir و bir ى kırk; bir ل dokuz ب bir د bir و dört ا altmış iki eder. Yekûnu bin üç yüz altmış iki ederek, bu senenin aynı tarihine ve başımıza gelen musibetin aynı dakikasına tamı tamına tevafuku, kuvvetli bir emaredir. .....

Üçüncü emarenin beyanına şimdilik lüzum olmadığından yazdırılmadı.

Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Muhakkak Sen bizim himâyemiz altındasın.” Tûr Sûresi, 52:48.
Önceki Risale: Kastamonu Hayatı / Sonraki Risale: Emirdağ Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Arabî : Arapça
cihet : yön, taraf
emare : belirti, işaret
inayet : yardım, lütuf
kaza-yı Rabbâniye : Allah'ın takdiri; Allah’ın emrinin, takdirinin yerine gelmesi
mânâ-yı işârî : birinci anlamın dışında işaret edilen diğer anlam
mevkufen : tutuklu olarak
musibet : belâ, felâket
musibet : belâ, felâket, sıkıntı
nefy : sürgün
rıza-yı kalp : kalben razı olma
şedde : Arapçada bir harfin üzerine konulan ve o harfi iki defa okutan işaret
tahlil : değerlendirme, analiz
tahmidat : Allah’ı övme ve Ona teşekkürlerini sunma
tesbihat : Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma
tevafuk etme : denk gelme, uygun düşme
tevafuk : denk gelme, uygun düşme
yekûn : toplam
Yükleniyor...