Kaldıramaz sana asla kimse el,
Bağlıyoruz bizler sana candan bel,
Dünyalara sensin ümit ve emel,
Ey ziya-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Sen ordu kurmazsın erle, uşakla,
Savaşmazsın öyle, topla, bıçakla,
Nurunla şu asrı tutup kucakla,
Ey şimdi rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Bitsin de, bu korkunç tufan-ı şedid,
Açılsın yep yeni bir devr-i mes’ud,
On sekiz bin âlem eylesin hep îd,
Ey ehl-i Kur’ân’a rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Geliyor şu karşıdan gerçi bir zulmet,
Fakat sensin bugün atâ-yı rahmet,
Boğacaksın onu nurunla elbet,
Ey bir rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Kızıl ejder yuvamıza girmesin,
Zehirli eli yakamıza ermesin,
Karşı durup nurun fırsat vermesin,
Ey seyf-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Kara duman üstümüzden dağılsın,
Kızıl alev sönüp âlem ayılsın,
Bu zaferin haşre kadar anılsın,
Ey zülfikar-ı rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

O soydandır nice canlar yakanlar,
O soydandır evler barklar yıkanlar,
O soydandır sana kinle bakanlar.
Ey hüccet-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Denizli Hayatı / Sonraki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem : dünya, evren
asır : yüzyıl
atâ-yı rahmet : rahmet ve merhametin ihsanı, vergisi
devr-i mes’ud : saadet, mutluluk devri
ehl-i Kur’ân : Kur’ân ilmiyle uğraşanlar; Kur’ân’a bağlı olan mü’minler
emel : arzu, istek
haşr : insanların öldükten sonra âhirette diriltilip muhakeme için Allah‘ın huzurunda toplanması
hüccet-i rahmet-i âlem : kâinatı kuşatan İlâhî rahmeti gösteren kesin ve güçlü delil
îd : bayram
kızıl alev : insanlığı inkarcılığa yönelterek dünyada da, âhirette de ateşe atan dinsizlik rejimi
Kızıl Ejder : insanlığı inkarcılığa yönelten dinsizlik rejimi
rahmet-i âlem : kâinatı kuşatan İlâhî rahmet
seyf-i rahmet-i âlem : Cenâb-ı Allah'ın kâinatı kuşatan rahmet kılıcı
tufan-ı şedid : şiddetli fırtına
uşak : hizmetçi, asker
ziya-i rahmet-i âlem : kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin aydınlatan ışığı
zulmet : karanlık; inançsızlığın yaygınlaşması
zülfikar-ı rahmet-i âlem : kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bu asırdaki zülfikârı, kılıcı
Yükleniyor...