Risale-i Nur âlem-i İslâmda olduğu gibi, Avrupa’da da hüsn-ü kabule mazhar olmuştur. Risale-i Nur’un hüsn-ü kabule mazhariyetine nümune olarak Finlandiya’daki “Tampereen İslâmilaisen Sevrakume İmamı Habiburrahman Şakir”in iki mektubunu derc ediyoruz.

İmam Habibur Rahman Shakirالامام حبيب الرحمن شاكر،
(Tampereen İslamilaisen seurakunnan imaami)امام المحلة الاسلامية في تامبري،
Adres: Tampere – Finland
Vellamonkatu 21
القائم بتبليغ الدعوة الاسلامية بفيلانده.

Pek muhterem kardeşim,

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحَمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتَهُ

Hediye olarak gönderdiğiniz pek kıymetli eser, yani el-Mesneviyyü’l-Arabî min Risaleti’n-Nur isimli kitabı aldım. Bu münasebetle, cenabınıza teşekkürlerimi bildiriyorum. Allah-ı Kerîm, her dileğinizi atâ eylesin diye dua ediyorum.

Benim için bu kıymetli hediyeniz çok müfid olacak ve benim tebliğ işlerimde daha yardım edecektir, inşaallah. Size de daima ecir ve sevabı erişip duracağında, sadaka-i câriye kabilinden olacağında elbette şüphe yoktur.

Kitabın müellifi Said Nursî Hazretlerini de bize tanıtmanızı rica ederim. Hürmet ve selâmlarımla.

Habiburrahman Şakir
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm dünyası
Allah-ı Kerîm : sınırsız ikram, lütuf, ihsan ve cömertlik sahibi Allah
atâ eyleme : bağışlama, ihsan etme
cenap : taraf, yön; büyüklük ve hürmet maksadıyla söylenen saygı ifadesi
derc etme : yerleştirme
ecir : sevap, iyilik
el-Mesneviyyü’l-Arabî min Risaleti’n-Nur : Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan Arapça olarak kaleme alınan Mesnevî-i Nuriye adlı eser
hüsn-ü kabul : güzel bulunma, iyi şekilde kabul edilme; güzel karşılanma
inşaallah : Allah izin verirse
İslâmilaisen Sevrakume : Müslüman mahallesi, Müslümanların oturduğu bölge, yer
kabil : tür, benzer, gibi
mazhar : erişme, nail olma
mazhariyet : bir nimete nail olma, erişme
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
müellif : telif eden, kitap yazan
müfid : faydalı, yararlı
nümune : örnek, misal
sadaka-i câriye : sürekli hayra sebep olan ve sevabı öldükten sonra da yazılmaya devam eden sadaka
tebliğ : bildirme, ulaştırma
Yükleniyor...