"Said Nursi'yi Hatasız Görüp Putlaştıranlar Videosu (Risale-i Nur'da Şirk)" adlı videoya cevabınız nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim hâlde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz."(1)

İslam dininin ana kaynakları ve temel ölçüleri Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetinde en istikametli ve doğru yorumu ve ümmetin ekseriyetini temsil eden ve dahi ümmetin kolektif aklı ve ortak kalbi hükmünde olan mezhep Ehl-i sünnet ve'l-cemaattir. Onun için İslam âlimleri İslam mihengini ve mizanını Kur'an, sünnet ve icma olarak tespit etmişlerdir. Bu temel prensipler İslam’ın mihengidir, bütün düşünce ve fikirler bu mihenge vurulur ,şayet uygunsa kabul edilir, değilse reddedilir. Bu, bütün insanlar için geçerlidir.

Üstat Hazretleri burada “Benim fikirlerim şayet Kur'an, sünnet ve icmaya uygunsa alıp akıl cebinize koyun, yok uygun değilse geri bana iade edin.” diyerek, bize usul ve metot dersi veriyor. Yani körü körüne taassup ile bir fikre ya da şahsa bağlanmanın İslam açısından hoş görülmediği vurgulanıyor. Müslüman ehli tetkik ve tahkik olmalıdır, her denileni alıp akıl ve kalbine koymamalıdır.

“Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz.” Bu sözler ise işin önemini ve hassasiyetini vurgulayan bir ifade biçimidir. Yani Üstat Hazretleri bu sözleri ile işkembeden ve hevasından konuşanlara itibar etmeyin, onların sözlerine bir değer atfetmeyin, demek istiyor.

Görüldüğü üzere Üstad Hazretleri "ben hatasızım" demiyor, bilakis mihenge vurun diyor. Etraflıca araştırmadan kulaktan duyma bilgilerle Üstad'a iftira atan ahmakları ciddiye almamak gerekir...(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

(2) bk. Said Nursi Gerçeği İddialarına Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...