SEYYİD NUR MUHAMMED (ARVASİ)

Seyyid Nur Muhammed Hizan'ın Gayda köyündeki tekkesiyle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Hâlidîliğin yayılmasına hizmet etmiş ve Abdurrahman-ı Taği'nin de hocası olan Gavs-ı Hizan Sıbgatullah Arvâsî'nin oğlu olup "Hizan Şeyhi" olarak bilinir. Üstad küçükken kendisinden ders almış olup kendisini çok severdi. Risale-i Nurlarda Şeyh Seyyid Nur Muhammed Arvasi:

"Bir müddet sonra Pirmis karyesine, sonra Hizan Şeyhinin yaylasına gitti. Burada da tahakküme tahammülsüzlüğü, dört talebe ile geçinmemesine sebep oldu. Bu dört talebe birleşip kendisini daima tâciz ettiklerinden, birgün Şeyh Seyyid Nur Muhammed Hazretlerinin huzuruna çıkıp, izhar-ı acz ile, arkadaşlarını şikâyet etmeyerek şöyle dedi:

“Şeyh efendi, bunlara söyleyiniz, benimle dövüştükleri vakit dördü birden olmasınlar, ikişer ikişer gelsinler.”

Seyyid Nur Muhammed, küçük Said’in bu mertliğinden hoşlanarak, “Sen benim talebemsin, kimse sana ilişemez” buyurdu. Bu hâdiseden sonra “Şeyh talebesi” diye yâd edildi." (Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı)

"Bütün hayatımda Nur kelimesi her yerde bana rastgelmiştir. Ezcümle, karyem Nurs’tur, merhume validemin ismi Nuriye’dir, Nakşî üstadım Seyyid Nur Muhammed’dir, Kadirî üstadım Nureddin..." (Barla Lahikası, 220.Mektup)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...