Giriş

İçerikler


  1. "Dâi ve muktazîyi gösteren beş remizle ve gayeleri ve faydaları gösteren beş işaretle şu suali halleden çok geniş ve çok derin ve çok yüksek olan hakikat-i uzmâya uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız." izah eder misiniz?

  2. "Eâzım-ı Esmâ-i İlâhiyeden olan Rahîm ve Hakîm ve Vedûd'un iktiza ettikleri şefkatperverâne terbiye,.." Burada bu üç ismin kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

  3. "Her an Allah'ın kudretinin taallukatından yeni bir kainat vücuda gelmektedir, demek her an yeni bir kainat yaratılıyor." Bu yaklaşım doğru mudur?

  4. "Vücuda lâyık ve hayata âşık ve bekaya müştak olan hayvânat taifelerini, mütemadiyen hiçbirini bırakmayarak ifnâlarında ve gayet süratle onlara göz açtırmayarak idamlarında ..." cümlesini devam ile birlikte açıklar mısınız?

  5. Bir arkadaşım dedi ki, "Allah bana mı sormuş beni bu dünyaya gönderirken; ben istemedim ki, dünyaya gelmeyi." Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

  6. Her faaliyette lezzet var mı? İstemeyerek yapılan işte lezzet yok. Oradaki faaliyetin kategorisi nedir?

  7. İnsanın nazar-ı İlahiyeye mazhar olması neden çok önemlidir? Bu mazhariyete nail olanın nasıl bir menfaati var? Üstad, nazar-ı İlahide olmanın her şeyin üstünde olduğunu beyan ediyor; bunu nasıl anlamak lazım?

  8. Kainatta hiçbir şey sabit durmuyor, her şey hareket ediyor, bunun hikmeti nedir?

  9. Kainatta yaratılmış olan sınırsız sayıdaki gezegen ve yıldızların çok az kısmını görüp tefekkür edebiliyoruz. Diğerlerinin yaratılmasının hikmeti nedir? Bu durum Allah'ın iktisadına ters olmuyor mu?

  10. Vücuda gelmiş olmak -bütün hayatı acılarla geçen ve doğduğuna bin pişman olan bir kişi için bile- nasıl hayr-ı mutlaktır?

Yükleniyor...