"Eazım-ı Esma-i İlahiyeden olan Rahim ve Hakîm ve Vedud'un iktiza ettikleri şefkatperverane terbiye..." Burada bu üç ismin kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"SUAL: Eâzım-ı Esmâ-i İlâhiyeden olan Rahîm ve Hakîm ve Vedûd'un iktiza ettikleri şefkatperverane terbiye ve maslahatkârane tedbir ve muhabbettarane taltif, nasıl ve ne suretle, müthiş ve muvahhiş olan mevt ve ademle, zeval ve firakla, musibet ve meşakkatle tevfik edilebilir?" (Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup.)

Zahirî açıdan bakıldığında, ölümün acı yüzü en çok Allah’ın Rahim, Vedud ve Hakim isimleri ile tenakuz teşkil ediyor ve o isimlerin tecellileri ile tezada düşüyor. Üstad Hazretleri de zahiren zıt gibi görünen bu meseleyi harika bir şekilde izah ediyor.

Evet, şefkat Rahim isminin, muhabbet Vedud isminin, eşyadaki sayısı hikmet ve faydalar ise Hakim isminin bir lazımıdır. Ölüm ise, bu üç ismin tecellisine zahiren uygun düşmüyor. Bitkilerin, hayvanların, insanların ve cinlerin ölmesi şefkat ve hikmet ile bağdaşmıyor gibi görünüyor.

Bu üç ismin seçilmesi diğer isimleri de temsil etme noktasından kâfi olmasından dolayıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...