"Eâzım-ı Esmâ-i İlâhiyeden olan Rahîm ve Hakîm ve Vedûd'un iktiza ettikleri şefkatperverâne terbiye,.." Burada bu üç ismin kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"SUAL: Eâzım-ı Esmâ-i İlâhiyeden olan Rahîm ve Hakîm ve Vedûd'un iktiza ettikleri şefkatperverâne terbiye ve maslahatkârâne tedbir ve muhabbettârâne taltif, nasıl ve ne suretle, müthiş ve muvahhiş olan mevt ve ademle, zeval ve firakla, musibet ve meşakkatle tevfik edilebilir?"(1)

Zahiri açıdan bakıldığında, ölümün acı yüzü en çok Allah’ın Rahim, Vedud ve Hakim isimleri ile çelişiyor ve o isimlerin tecellileri ile ters düşüyor. Üstad Hazretleri de bu zahiri çelişki ve tersliği izahları ile gideriyor.

Evet, şefkat Rahim isminin bir gereğidir, sevgi ve muhabbet Vedud isminin bir gereğidir, hikmet ve faydalar ise Hakim isminin bir gereğidir. Ölüm ise, bu üç ismin gereğine zahiri açıdan uygun düşmüyor. Bitkilerin, hayvanların, insan ve cinlerin ölmesi şefkat, sevgi ve hikmet ile bağdaşmıyor gibi duruyor.

Bu üç ismin seçilmesi diğer isimleri de temsil etme açısından yeterli olmasından dolayıdır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...