Onuncu Reşha

İçerikler


  1. "Yarı ömrünü, yarı malını versen, Kamerden ve Müşteriden biri gelir, Kamerde ve Müşteride ne var, ne yok, ahvâlini sana haber verecek..." Bu kısma birileri itiraz edip, "Kimse böyle gereksiz şeyler için ömrünün ve malının yarısını vermez." dedi, izahı?

  2. "Hem öyle bir istikbâlden doğru olarak haber veriyor ki, şu dünyevî istikbâl ona nisbeten bir katre serap hükmündedir. Hem, öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadet-i dünyeviye, ona nisbeten bir berk-i zâilin bir..." İzah?

  3. Efendimizin (asm) haber verdiği istikbal ile dünyevî istikbal mukayese edildiğinde; “serap” tabiri kullanılıyor; karşılaştırılırken de “bir berk-i zâilin, bir şems-i sermede nisbeti” nazara veriliyor. İki benzetmenin, hakikatle ilgilerinin izahı nasıl?

  4. Onuncu Reşha’da nazara verilen ve birer ayetle temsil edilen sûrelerin esas konularını özetleyebilir misiniz?

  5. "Hem öyle acâib bir âlemden hakikî olarak bahsediyor ve öyle bir inkılâbdan haber veriyor ki…" ifadesinde geçen “acaip âlem ve inkılap” ne manaya geliyor?

  6. "Güneş olan lâmba ise,.." Güneşin diğer vazifelerinin yanında "lamba görevi"nin öne çıkarılmasının hikmeti nedir?

  7. "Yarı ömrünü, yarı malını versen; Kamer’den ve Müşteri’den biri gelir,.." Kamer ve Müşteri hangi münasebete binaen buraya dahil olmuştur? Burada istikbal ile ilgili bazı mesajlar olabilir mi?

  8. "İşte bak: Ne kadar merakâver, ne kadar câzibedâr, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaikı gösterir ve mesâili isbat eder." Merakaver, cazibedar, lüzumlu ve dehşetli meseleler ve hakikatler nelerdir?

  9. "O Arz olan o pervane ise, bir lâmba etrafında pervaz eder. Ve o Güneş olan lâmba ise, o Sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde, binler misbahlar içinde bir lâmbasıdır." Burada galaksilerden mi bahsediliyor, açıklar mısınız?

Yükleniyor...