Onuncu Reşha’da nazara verilen ve birer ayetle temsil edilen surelerin esas konularını özetleyebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada Tekvir suresi, İnfitâr suresi ve Karia suresinin ilk ayetleri alınmıştır; üçünde de kıyametten ve ahiretten bahsedilmektedir.

Tekvir suresi “Güneş dürüldüğü vakit,” diye başlar, "yıldızlar bunalıp karardığı vakit" (2. ayet), "denizler ateşlendiği vakit" (6. ayet) diye devam eder. Kıyametten haber veren bu ayetlerden sonra on ikinci ve on üçüncü ayetlerde ahiret hayatına geçilir:

“Cehennem kızıştığı vakit”,
“Cennet
(muttakilere) yaklaştırıldığı vakit.”

On dördüncü ayette, “Her bir nefis ne hazırlamıştır bilir.” buyurularak, insanlara o günleri bugünden düşünüp ahiret için hazırlık yapmaları ders verilir.

Daha sonra Kur’an'ın hak kelamullah olduğu, Peygamber Efendimizin (asm.) Allah’ın elçisi olduğu beyan edilerek insanlara doğru yolda gitmeleri öğütlenir.

İnfitâr suresinin ilk dört âyetinde kıyamet ve diriliş nazara verilir:

“Gök çatladığı vakit,”,
“Yıldızlar döküldüğü vakit,”
“Denizler yarılıp birbirine karıştığı vakit,”
“Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı vakit.”

Beşinci ayette, Tekvir suresinde verilen mesaj bir başka şekilde tekrar verilir:

“Her nefis takdim ettiği nedir, bıraktığı nedir bilir.”

Karia suresinin ilk ayeti de kıyameti haber verir:

“O çarpan gürültü ile kıyamet.”

Dördüncü ve beşinci ayetlerde de aynı konuya devam edilir:

“O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olacaklar.”,
“Dağlar da atılmış renkli yünler gibi atılacaklar.”

Daha sonra mizanda sevapları ağır ve hafif gelenlerin akıbetleri anlatılır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...