Onuncu Reşha’da nazara verilen ve birer ayetle temsil edilen sûrelerin esas konularını özetleyebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada her üç sûrenin de ilk ayetleri alınmıştır ve üçünde de kıyametten ve ahiretten bahsedilmektedir.

* Tekvir Sûresi “Güneş dürüldüğü vakit,” diye başlar, "yıldızlar bunalıp karardığı vakit" (2. ayet), "denizler ateşlendiği vakit" (6.ayet) diye devam eder. Kıyametten haber veren bu ayetlerden sonra on ikinci ve on üçüncü ayetlerde ahiret hayatına geçilir:

“Cehennem kızıştığı vakit”, “Cennet (muttakilere) yaklaştırıldığı vakit.”

On dördüncü ayette, “Her bir nefis ne hazırlamıştır bilir.” buyurularak insanlara o günleri bugünden düşünüp ahiret için hazırlık yapmaları ders verilir.

Daha sonra Kur’ân'ın hak kelamullah olduğu, Peygamber Efendimizin (asm.) Allah’ın elçisi olduğu beyan edilerek insanlara doğru yolda gitmeleri öğütlenir.

* İnfitâr Sûresinin ilk dört ayetinde kıyamet ve diriliş nazara verilir:

“Gök çatladığı vakit,”, “Yıldızlar döküldüğü vakit,” “Denizler yarılıp birbirine karıştığı vakit,” “Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı vakit.”

Beşinci ayette, Tekvir Sûresinde verilen mesaj bir başka şekilde tekrar verilir:

“Her nefis takdim ettiği nedir, bıraktığı nedir bilir.”

* Karia Sûresinin ilk ayeti de kıyameti haber verir:

“O çarpan gürültü ile kıyamet.”

Dördüncü ve beşinci ayetlerde de aynı konuya devam edilir:

“O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olacaklar.”, “Dağlar da atılmış renkli yünler gibi atılacaklar.”

Daha sonra mizanda sevapları ağır ve hafif gelenlerin akıbetleri anlatılır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...