"Güneş olan lamba ise..." Güneş'in diğer vazifelerinin yanında "lamba görevi"nin öne çıkarılmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’ân-ı Kerîm bütün insanları ve bütün zamanları irşat için gönderilmiştir. Güneş'in lamba olma görevi herkesçe rahatlıkla anlaşılmakta ve bütün insanlar için öncelikli önem taşımaktadır. Bu hikmete binaen Allah kelamında Güneş için "… Güneşi lamba yaptı." (Nuh, 71/16) buyrulmuştur.

"Ve keza 'sirac' tabiri Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan vüs'at-ı rahmetine ve o rahmet içinde derece-i in'am ve ihsanına bir ihtar ve azamet-i saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki, müşriklerin mabud ittihaz ettikleri kocaman şems, âlem sarayında lüküs vazifesiyle muvazzaf müsahhar bir memur ve bir hizmetkârdır. Malûmdur ki, lamba hizmetini gören camid bir şeyin ibadete, yani mabud olmaya hiç liyakatı var mıdır?"(1)

1) bk. Mesnevî-i Nuriye, On Dördüncü Reşha.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...