Block title
Block content

Birinci Makam, Üçüncü İkaz

İçerikler

  1. "Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde, .." Sabır için verilen düşman örneğini açıklar mısınız?

  2. "Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp muztarip olmak..." Namaz kılamamanın sebebi sadece sabırsızlık hali midir? İbadet cihetinde yalnız o günü düşünmenin faydaları neler olabilir?

  3. "Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp muztarip olmak;.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

  4. "Sen, üç sabırla mükellefsin. Birisi: Tâat üstünde sabırdır. Birisi: Ma’siyetten sabırdır. Diğeri: Musibete karşı sabırdır." Sabır ne demektir; tâat, ma’siyet ve musibetlere karşı sabretmeyi biraz açıklar mısınız?

  5. "Geçmiş günlerin zahmeti, bugün rahmete kalbolmuş. Elemi gitmiş, lezzeti kalmış;.." Helal rızık için çalışmak da bir ibadet, ama bazen işyerinde öyle zorluklar yaşıyoruz ki, hergün çekilir mi diyerek -haşa- gizli bir şikayet oluyor sanki. Ne dersiniz?

  6. "Cenâb-ı Hakkın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her musibete kâfi gelebilir; ve o kuvvetle dayan." cümlesinde, "yanlış yolda dağıtmak" nasıl oluyor?

  7. Sen üç sabır ile mükellefsin. Birisi: Taat üstünde sabırdır. Birisi: Masiyetten sabırdır. Diğeri: Musibete karşı sabırdır. Mükellef olduğumuz sabırlar hakkında bilgi verir misiniz?

  8. Külfetin keramete iltihakı nasıl olur?

Yükleniyor...