"Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde, .." Sabır için verilen düşman örneğini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İki düşman ordu karşı karşıya geldiği zaman, ordunun başındaki komutan, ordusunu savaş durumuna getirir. Ordusunun nerede ve ne şekilde duracağını ayarlar. Ordusunu düşmanın vaziyetine göre şekillendirmek yerine, ya düşman şuradan buradan saldırır endişesiyle oralara birlik gönderirse, ordunun ana karargahı zayıflar.

Mesela, düşman ordusu, birliklerini tek merkezde toplamış, saldırmak için beklediği bir anda, karşı komutan sağ ve sol yönlerden saldırma imkanı var diye, ordusunu üçe bölüp, sağ ve sol taraflara birliklerini dağıtsa, ordunun merkezi zayıf düşecek, düşman da bunu anlayıp, zayıf olan merkeze saldırıp, savaşı kazanacak. Bu komutan, vehimler üzerine değil de, bilimsel veriler ve askeri sanat teknikleri ile hareket etse idi, merkezi zayıf bırakmaz ve savaşı da kaybetmez idi.

Mesela, ibadetler için, sabır ve metanet ordusunu, yani kuvvetini, geçmiş ve gelecek zamanlara harcayıp tüketilse, şimdiki zamana mecal ve kuvvet kalmaz. Yani insan, “Önümde daha şu kadar ömür var. O ömür içinde de şu kadar namaz var. Bu kadar namaz nasıl kılınır." deyip, sabır ve dayanma gücünü bu gelmemiş zamana dağıtsa, o anki ibadete kendinde güç ve kuvvet bulamaz. Buna namaz ibadeti örnek verilebilir.

Halbuki geçmişin sıkıntısı gitmiş, sevabı kalmış; gelecek ise daha gelmemiş. Öyle ise bunları düşünüp, sabır kuvvetimizi heba etmenin bir anlamı yoktur. Biz ibadet noktasında sadece o anımızı düşüneceğiz. O zaman sabır kuvvetimiz ibadetin altından kalkar. O sersem komutan gibi evham yüzünden merkezi boş bırakıp, kuvveti sağa sola dağıtmamış oluruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...