Block title
Block content

Zeyl, cehenneme dairdir.

İçerikler

 1. "Halbuki, kâfir, cehennemi inkârla, nihayetsiz izzet ve gayret ve celâl sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz Kadîr bir zâtı tekzip..." Küfür nasıl bir günah ve zulümdür ki, uluhiyete taalluk eden hakikatlere ilişerek gayretullahı harekete getirmektedir?

 2. "İman, mânevî bir cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür dahi, mânevî bir cehennemin tohumunu saklıyor. Nasıl ki küfür, cehennemin bir çekirdeğidir. Öyle de cehennem, onun bir meyvesidir." ifadesini genişçe izah eder misiniz?

 3. "İman, mânevî bir cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür dahi, mânevî bir cehennemin tohumunu saklıyor." Ehl-i küfür olan Hristiyanlar ve Yahudiler, nasıl dünyada manevi cehennem hayatı yaşıyorlar?

 4. "Küçük bir hâkimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celâli bulunsa..." şeklinde başlayan örneğin ışığında, cehennemin yaratılması hususunu nasıl anlayabiliriz?

 5. "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" ayetin yeri, tefsiri ve konumuz ile münasebetini anlatabilir misiniz?

 6. Basit bir insanın Allah'ı inkar etmesi, neden ebedi cehenneme atılacak kadar ilahi hiddete sebep oluyor? Risaleler ışığında açıklar mısınız?

 7. Cehennemdeki insanın, sadece nefsi mi azap çekecek, yoksa?.. Cehenneme gidenler, cennette olan ahbabının saadetiyle sevinebilir mi? Risalelerde izahı var mıdır?

 8. Cehennemden çıkmak söz konusu mu?

 9. Cenab-ı Hak, Nur ismi ile cennet ve diğer nur veren cisimleri (güneş ve yıldızlar gibi) yaratmıştır. Cehennem ve diğer zülmani cisim ve varlıkları hangi ismi ile yaratmıştır?

 10. Cennet bahsinin sonuna; küçük bir zeyl anlamında, cehennem bahsini ilave etmenin sebeb-i hikmeti ne olabilir?

 11. İnsanlığın çoğunluğu cehennemde mi olacaktır?

Yükleniyor...