Block title
Block content

TEFEKKÜR

 
Tefekkür, aklın çalışması ve fikir üretmesidir. Akıl bir makineye benzetilirse, tefekkür bu makinenin çalışması ve üretimde bulunmasıdır.

Tefekkür, aleme Allah namına bakmaktır. İnsan, önündeki kitabı kelime kelime, cümle cümle okuyup anladığı gibi alem kitabını da sayfa sayfa, bölüm bölüm okuyabilir ve anlayabilir. Bu tarz bir tefekkür insanı Cenab-ı Hakkın Hakim ismine ulaştırır. Hakîm ismi ise her şeyi hikmetli, yerli yerinde yapan demektir. İlahi tasarruflar abesiyetten münezzehtir. Devamlı gelişen ilim, eşyadaki hikmeti görmemize yardım eder. Eskiden ilim adamları alemde bazı şeyleri abes veya “olmasa da olur” şeklinde değerlendirirlerken günümüzde daha insaflı yaklaşıp “bu şeyin neye yaradığını henüz bulamadık” demektedirler.

“Şimdi çevir gözünü, bir kusur bulabilir misin? Sonra gözünü bir daha, bir daha çevir. Sonunda göz, yorgun, bitkin bir şekilde sana geri dönecektir.” ayeti, önümüze engin ufuklar açar. (Mülk, 3-4) Buradaki göz, her ferdin gözü olabileceği gibi, insanlığın gözleri durumunda olan fenler de olabilir.

Bak: Afakî tefekkür
Paylaş
Yükleniyor...