Nurettin CEYLAN

Sitedeki Yazıları

 1. "Enver Paşa’nın Said Nursi’ye bir madalya verdiği şeklindeki rivayetler, uydurulmuş bir iddiadır, gerçek değildir." diyenlere nasıl cevap verirsiniz?

 2. "Said Nursi, Kurtuluş Savaşı devam ederken savaşa hiçbir katkısı olmayan; bir tür diyanet reisliği olan 'Darü'l-Hikmeti'l-İslamiyye' adlı bir kurumda maaşlı bir memur olarak çalışmıştır." iddiasına ne dersiniz?

 3. Bediüzzaman'ın da katıldığı I.Dünya Savaşı'nda Almanlarla Osmanlının ittifak etmesini; "Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin." âyeti delil getirilerek yanlış bulunuyor ve Said Nursi de bu yüzden eleştiriliyor. Buna ne dersiniz?

 4. Gerçekte olmadığı hâlde, Necmeddin Şahiner matematik, Şerif Mardin ise cebir kitabı yazdırdığını iddia ediyor Bediüzzaman'ın, ne dersiniz?

 5. Kurtuluş Savaşında Bediüzzaman Said Nursi

 6. Said Nursi 'nin Teali-i İslam Cemiyetinin kurucuları arasında olduğu ve bu cemiyetin Kuva-yı Milliye aleyhinde yayımladığı beyannamede imzası olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur?

 7. Said Nursi'nin 1916 yılında Doğu Cephesi'nde yerel milislerle bölgede; Bitlis savunması sırasında Ruslarla savaştığı ve sonra da esir düştüğü bilgisinin dayanaksız olduğunu iddia edenler var. Bu iddialar doğru olabilir mi?

 8. Said Nursi'nin 2 Ocak 1919'da "Kürtlere, sınırları saptanmış bir ülke verilmesi ve İngiliz mandası altında özerklik tanınmasını" isteyen uzunca bir muhtıraya imza attığı iddiası doğru mu?

 9. Said Nursi'nin 4 Ağustos 1919'da Kürdistan Teali Cemiyetinden bazı kimselerle, İstanbul'da bulunan Amerikan İnceleme Kurulunu (King-Crane Komisyonu) ziyaret ederek, birtakım siyasi isteklerde bulunduğu iddia ediliyor. Bu doğru mudur?

 10. Said Nursi'nin I. Dünya Savaşı sırasında "İşaratü'l-İcaz" tefsirini yazması ve Kurtuluş Savaşı sırasında yer yer dini işlerle uğraşmasına, "Osmanlı o zamanlarda dârülharpti; dini işlerle uğraşmak caiz değildir." diyerek karşı çıkılıyor. Buna ne denir?

 11. Said Nursi'nin Yeşilay'ın kurucusu olduğu doğru mudur? Bu teşkilatın Kurtuluş Savaşı ile hiçbir ilgisinin olmadığı söylenmektedir. Buna ne dersiniz?

 12. Said Nursi'nin, 31 Mart Mürteci İsyanının fitilini ateşleyen Derviş Vahdeti'nin Volkan Gazetesinde ve Kürdistan dergisinde yazılar yazmasını nasıl değerlendirmek gerekir?

 13. Said Nursi, 1907'lerde temeli atılan ve Almanlarca beslenen İslam Birliği amaçlı gizli istihbarat örgütü Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyeleri arasında bulunuyordu. Buna ne diyeceksiniz?

 14. Said Nursi, 5 mart 1325 (18 Mart 1909) tarihinde yazdığı yazıda, "En evvel mürşid-i umumi olan ulema talebeyi şeriat namına ittihada davet ederiz..." diyerek şeriat adına birleşmeye çağırmıştır ki, bunun adı kışkırtmadır. Buna ne dersiniz?

 15. Said Nursi, I. Dünya Savaşında İttihat ve Terakki tarafından verdirilen cihat fetvasının yazarlarındandır. Bunu nasıl anlayacağız?

 16. Said Nursi, İttihad ve Terakki Hükümetinin kendisinden Van'da bir üniversite kurmasını istediğini belirtmiştir. Yani, "Van'da bir üniversite kurma düşüncesi Said Nursi'ye değil, İttihat ve Terakki'ye aittir." şeklindeki iddiaya nasıl cevap verebilirsiniz?

 17. Said Nursi’nin “yazmayı” bilmediğini ve bunu yıllar sonra itiraf ettiğini iddia edenler var. O’na ait olan, "Burada yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi,.." cümlesini de iddialarına delil getirmektedirler. Ne dersiniz?

 18. Şükrü Hanioğlu, Said Nursi'nin, "adem-i merkeziyetçilik" düşüncesine yakın olmasını, onun ayrılıkçı Kürtçülerle birlikte Kürt ulusçuluğunu desteklediğinin gizli kanıtlarından biri olarak gösterdiği söylentilerine bakış açımız ne olmalıdır?

Yükleniyor...