Said Nursi, 1907'lerde temeli atılan ve Almanlarca beslenen İslam Birliği amaçlı gizli istihbarat örgütü Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyeleri arasında bulunuyordu. Buna ne diyeceksiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hemen ifade edelim ki Bediüzzaman'ın "Teşkilat-ı Mahsusa" ile alakası yoktur.1 İttihad-ı İslam uğrunda pek çok çalışmalar yapan Said Nursi, bu çalışmalarıyla "Teşkilat-ı Mahsusa" saflarında zannedilebilir. Ancak Bediüzzaman'ın "Teşkilat-ı Mahsusa"ya üye olduğuna dair tarihi hiçbir vesika bulunmamıştır. Ergun Hiçyılmaz'ın yazdığı "Belgelerle Teşkilat-ı Mahsusa" isimli eserde Said Nursi'nin ismi geçmemektedir.2

Ayrıca Bediüzzaman gerek eski gerekse yeni eserlerinde, hayatıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer vermiştir. Mesela Abdülhamid'den üniversite isteği, meşrutiyeti desteklemesi bunlardan birkaçıdır. Ancak Bediüzzaman'ın ne yeni ne de eski eserlerinde "Teşkilat-ı Mahsusa" ile ilgili en küçük bir bilgiye dahi rastlanmamaktadır.

Yine onun talebeleri de ciltler dolusu kitaplar halinde neşredilen hatıralarında, bu konudan ima ile de olsa bahsetmemektedirler. Nitekim Bediüzzaman'ın talebelerinden Badıllı Ağabey(*) delilsiz olarak ortaya atılan bu iddiaya delil isteyerek karşı çıkmıştır.3

Bunun yanında iddia sahibi iddialarını "belgeli" sloganıyla ilan etmiş olmasına rağmen, bu iddiasına da delil olabilecek hiçbir belge yahut vesika gösterememiştir. Gösterememiştir çünkü yoktur. Ancak yine de âdeti olduğu üzere; iddiasının güya bazı delillere dayandığını göstermek için bazı kaynaklar vermekten de geri durmamıştır. Kaynak gösterdiği eserlerin de tarihi bir kıymeti olmadığı kısa bir tahlil sonucu anlaşılacaktır.

Müddei bu iddiasına kaynak olarak Şerif Mardin, Cengiz Özakıncı ve Necmeddin Şahiner'i göstermiş. Şerif Mardin "Bediüzzaman Said Nursi Olayı" adlı kitabında bu iddiayı dillendirmiş olmasına rağmen herhangi bir bilgi, belge yahut vesika göstermediğinden iddiası boşa çıkmıştır. Cengiz Özakıncı ise "Türkiyenin Siyasi İntiharı" adlı kitabında bu iddiayı yazmış ve Necmeddin Şahiner'in "Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi" kitabının "6. baskısına" atıfta bulunmuştur. Yani bu iddiaya me'haz olabilecek tek kaynak bu kitabın "ilk baskılarıdır." Ancak hemen ifade edelim ki, bu kitabın 10. baskısında, Bediüzzaman'ın Teşkilat-ı Mahsusa'ya dahil olduğu hususu çıkarılmıştır.4

Kaynaklar:

1. Hekimoğlu İsmail, 100 Soruda Bediüzzaman Said Nursi, s.35.
2. Hekimoğlu İsmail, Zamanın Efendisi, s.139.
3. Mutlu, Sorularla Bediüzzaman Said Nursi, II/170
(*) Badıllı Ağabey'in bu husustaki değerlendirmeleri için bk. Mufassal Tarihçe-i Hayat, I/356.
4. Mutlu, Sorularla Bediüzzaman Said Nursi, II/169.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...