36. "Said Nursi ebced ve cifir gibi batıl yollarla birçok sonuç çıkarmış, sonra da bunları hakikatin ta kendisi olduğunu söylemiştir."

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ebced ve cifir ilminin batıl olduğunu iddia etmek için, başta büyük müfessirler, ehl-i velayet ve ehl-i tasavvufun bu yolla istihraç ettikleri yüzlerce hakikati inkâr etmek gerekir.

Defalarca vurguladığımız gibi, başta Hz. Ali, Hz. Cafer-i Sadık, Muhyiddin-i Arabi olarak, ta tabiinin meşhur müfessirlerinden olan Ebu’l-Aliye, Rebi b. Enes, İmam Taberi, Tantavi Cevheri, Mustafa Sadık er-Rafii gibi İslam âlimleri, bütün güçleriyle ebced ve tevafuk metodunu savunmuş ve uygulamışlardır. Bu tevafukların bir bölümü olan “el-İ’cazu’l-Adedî = sayısal i’caz yönü” adıyla kitaplar yazıldığı gibi, bazı kitapların bir bölümü olarak da yer verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...