42. "Allah Cebrail vasıtası ile, Hazreti Ali’ye bir sayfa indirmiştir. Son Peygamber belli iken, Allah’ın Hazreti Ali’ye vahiy indirmesi söz konusu olabilir mi?"

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hâşâ yüz bin defa hâşâ!.. Bu olayın peygamberlikle bir alakası yoktur. “Sekine” Allah’ın altı isminin adıdır. Hz. Cebrail (as), -aslında Kur’an ve hadislerde de var olan- bu isimleri yazılı bir şekilde Peygamberimize (asm) getirmiştir. İleride Kur’an’ın tevili için değişik fitneci Harici ve benzerleriyle mücadele etmek zorunda kalacağından ötürü Hz. Ali (ra)’ye vermesini, onun bununla kendini korumasını istemiştir. Hz. Ali (ra)’ye Allah’ın özel bir ikramı olduğunu göstermek için de “Ya Resulellah! Bunu Ali’ye ver!” dediğinde, o sayfa Hz. Ali (ra)’nin kucağına düşmüştür.(1)

Unutmayalım ki, vahyin mertebeleri vardır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de,

“Musa'nın validesine de vahyettik.” (Kasas, 28/7),

“Ve Rabbin bal arısına ilham vahyetmiştir.” (Nahl, 16/68)

denilmektedir. Bu vahyi peygamberlere gelen vahiy ile karıştırmamak lazımdır. Onları ilham olarak anlamak daha doğru olur. Bir arıya gelen şeyi, neden Hazreti Ali (ra) gibi zata fazla görüyoruz, anlamak mümkün değildir. Hasılı, peygamberlere, meleklere, alimlere, hayvanlara gelen vahyin mertebeleri ayrı ayrıdır.

İmam Gazali, bu Sekine’ye “Cünnetu’l-esma” adıyla bir şerh yazmış ve değişik sıkıntılardan kurtulmanın bir şifa yolu olarak da uygun bazı ayetleri de ilave etmiştir.(2)

Bedir savaşından itibaren Hz. Ali’nin hayatı boyunca gösterdiği kahramanlıkların önemli bir kaynağı bu sekine olmuştur.(3)

Hz. Ali (ra) bu zavallılara şu cevabı vermiştir:

“Kim bizim bu dediklerimizi alaya alırsa, artık onun rezil olacağına hükmedebilirsin...”

“Kardeşlerim! Şunu iyi bilin ki, ahir zamanın en azgın müfsitleri bazı âlimlerdir ki, işleri-güçleri ağızlarının tadına bakmak, his ve heveslerinin peşine takılıp böbürlenmektir. Bunların ilim öğrenmelerinin sebebi sırf ücret almak, dünyayı müyesser etmektir. Bunlar, kollarını (cübbelerinin kollarını) genişletir ve karınlarını haramlarla doldururlar...”(4)

Konuyu şu kutsi hadis-i şerifle bitirelim:

“Kim bir velimi incitirse, artık benim ona karşı savaş açmamı hak etmiş olur.” (5)

Dipnotlar:

(1) bk. Mecmuatu’l-Ahzab, Şazelî, s. 590-591.

(2) bk. age., s.471-475.

(3) bk. age, s.590-591.

(4) bk. age., s.595-596.

(5) bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 17949.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...