56. "Risalelerde deniyor ki, 'Firavunlar, Nemrutlar Risaleleri anlasalardı, iman ederlerdi?..' ”

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu söz her şeyden önce Bediüzzaman Hazretlerinin bir talebesine aittir. Eskiden beri hocasına, şeyhine, büyüğüne karşı mensuplarının şiddetli alakaları ve övgüleri hep müsamaha ile karşılanmıştır. Bu tür övgüler ilmin terazisiyle değil, hissiyatın ölçülerine göre değerlendirilmesi gerekir.

Burada “Firavun ve Nemrud şayet Risaleleri görselerdi hemen iman ederlerdi.” denmiyor ki, yapılan itiraz, az da olsa yerinde olsun. Burada söylenen şudur:

“Değil şimdiki zamanın zındıkları, ta belki eski ve inatçı ve bunlara müşabeheti olan Firavunlar, Nemrutlar anlasalardı, iman ederlerdi...”

Elbette anlasalardı iman ederlerdi. Eskide de onlar gerçeği anlasalardı iman ederlerdi. Cahdi küfür/bile bile inat eden kâfirler de var. Ancak Kur’an’ın da birçok yerinde “keşke bilselerdi...” gibi ifadelerden de anlıyoruz ki, inkârcıların gerçekleri kabul etmemeleri genellikle cehaletlerinden kaynaklanmaktadır. Kaldı ki, inat da bir cehalettir. Yoksa inat yüzünden cennet gibi bir hazineyi kaybetmeyi göze alan bir aklıselim olabilir mi?

Bu açıklamalarımızdan anlaşıldığı üzere, iddiacının “Allah’ın peygamberlerinin bile yola getiremediklerini, güya Risaleler iman ettirirmiş.” şeklindeki sözleri bir cerbezeden öteye geçemiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...