73. "Risale-i Nur’un telifi emsalsizmiş!.."

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur’un telifinin emsalsiz olduğuna da yüzlerce şahit vardır:

“...Te'lifinde fevkalâde sühulet ve sür'attir. Hattâ beş parça olan On Dokuzuncu Mektub iki-üç günde ve her günde üç-dört saat zarfında -mecmuu on iki saat eder- kitapsız, dağda, bağda te'lif edildi. Otuzuncu Söz hastalıklı bir zamanda, beş-altı saatte te'lif edildi. Yirmi Sekizinci Söz olan Cennet bahsi bir veya iki saatte, Süleyman'ın dere bahçesinde te'lif edildi. Ben ve Tevfik ile Süleyman, bu sür'ate hayrette kaldık. Ve hâkeza...”(1)

İfadesi, binlerce insana ilan edilmiş. Bunun doğru olmamasına imkân var mı? Hem bu ilahi inayeti ve yardımı neden kabul etmiyorsunuz? Allah’ın taksimatına rıza göstermek lazımdır. Kıskançlık ve haset, sahibine zamanla çok zarar verir. Üstad’ın ifadesi ile haset, her şeyden önce hasidi (haset edeni) yer bitirir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Üçüncü Mesele, Tetimme

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...