78. "Risale-i Nur bir güneş, bir okyanusmuş!.."

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu şahsi bir kanaattir. Neden birilerinde rahatsızlık uyandırıyor acaba? Nur talebelerinin bu tür övücü sözlerini eleştiriye tabi tutan kimsenin, bu eserler karşısında ilmen iflası anlamına gelir.

Risale-i Nurların, iman esaslarını, Kur’an’dan ilham alarak güneş gibi ispat etmesi, onun güneş gibi bir parıltıya sahip olduğunun göstergesidir. Bu asırda Kur’an etrafında uyandırılmak istenen binlerce şüpheyi izale eden ve materyalist düşünce akımlarını bir delinin saçması derekesine indiren bir eser, güneş değil de nedir, okyanus değil de nedir?

İşte büyük Üstad’ın dünyaya meydan okuyan gür sesi:

“...Kur'an-ı Hakîm'in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dâhil olduğu halde, bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kal'alarını zîr ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz feylesoflarını, hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah'ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, inşâallah mağlub edemezler!..”(1)

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...