92. "Her tefsir, tefsir edene ait olduğuna göre, Risale-i Nur’un da Said Nursi’ye ait olması gerekmez mi? Said Nursi nasıl olur da kendi tefsiri için, 'Kur’an’ın malıdır.' diyebiliyor?"

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün Risale-i Nur eserlerinin üstünde “Müellifi: Bediüzzaman Said Nursi” yazması, bu yalanın yatsıdan önce söndüğünün habercisidir.

Bediüzzaman Hazretlerinin bu konuda bütün söylediklerinin özeti şudur:

“Yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa, ancak temsilât-ı Kur'aniyenin lemeatındandır. Benim hissem; yalnız şiddet-i ihtiyacımla talebdir ve gayet aczimle tazarruumdur. Derd benimdir, deva Kur'an’ındır.”(1).

Şimdi bir bu mütevazı sözlere bakın, bir de iddiacıların okkalı yalanlarla ima ettikleri iftiralarına bakın ve kararı siz verin...

Umarız Bediüzzaman Hazretlerinin aşağıdaki şu sözlerinden, bu müfteriler de ders alıp kurtulurlar:

“İşte bu sadâlara karşı vesvese-i medeniyet olan senin medeniyetçi sözlerin, sivrisineğin vızıltısı kadar da olmuyor. Öyle ise ihtiyarıyla Kur'an'ın tılsım ve ilaçlarını terkedip senin ile dalalet yoluna gidecek, ancak senin gibi bir sarhoş lâzım ki; ya heves-i nefsî veya hırs-ı şöhret veya zındıka-i felsefe veya sefahet-i medeniyet veya derd-i maişet veya kin ve intikam veya gurur gibi bir müskiratla o derece sarhoş olmalı ki; her şeye kendini muktedir ve mâlik bilsin ve her şey benimdir desin ve kendini lâyemut tahayyül etsin.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Mahrem Bir Suale Cevaptır.

(2) bk. Nur'un İlk Kapısı, Üçten Sekize Kadar Olan Derslerin Özeti.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...