Block title
Block content

"Çok aziz, çok sıddık ve sadık kardeşlerim ..." hitabında "sıddık" ve "sadık" aynı manada mı kullanılmıştır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sıddık: Kelime olarak çok doğru, çok dürüst demektir. Istılah manası ise  hakta ve doğrulukta şiddetli sebat ve sarsılmamak demektir. Dünyanın en azaplı hali ile en cazip ve çekici hali sıddık birisini yolundan şaşırtmaz istikametini bozamaz. Kalbindeki iman öyle bir sevidedir ki dünyanın hiçbir  hali bu kimseyi sarsmaz ve yolundan çevirmez, imanı çelik  gibi metin ve sağlamdır.

Sıddıkiyet makamı nübüvvet makamından sonra gelir ki bu makamın piri Hazreti Ebu Bekir (ra)’dır.

Sadık ise, ismi fail olup sıddık olan kişi, yani sıddıkiyet özelliklerini üzerinde taşıyan demektir. Tekrar kullanılması ise teyit ve tekit içindir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Üstad, Lahikalarda talebelerine sıklıkla, "Aziz, Sıddık Kardşlerim" şeklinde hitab ediyor. Hep bu hitabın kullanılmasının özel bir sebebi var mıdır? "Aziz" ve "Sıddık" kelimeleri ne anlama geliyor, verilmek istenen mesaj nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...