"Ümmetçe 'Sıddık' ünvanıyla şöhret bulacak ve sıddıkin kafilesinin reisi olacak Hazret-i Ebu Bekri's-Sıddık'ı ihbar ediyor." Buradaki "sıddıkin" ifadesi çoğul değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselamdan sonra makamına geçecek ve halifesi olacak ve ümmetçe 'Sıddık' ünvanıyla şöhret bulacak ve sıddıkîn kafilesinin reisi olacak Hazret-i Ebu Bekri's-Sıddık'ı ihbar ediyor. وَالشُّهَدَۤاءِ kelimesiyle, Hulefâ-i Râşidînden üçünün şehadetini haber veriyor. Ve Sıddık'tan sonra üç şehid halife olacaklar. Çünkü شُّهَدَۤاءِ cem'dir; cem'in ekalli üçtür. Demek Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali (radıyallahu anhüm) Sıddık'tan sonra riyaset-i İslamiyete geçecekler ve şehid olacaklar. Aynı haber-i gaybî vuku bulmuştur." (Lem'alar, Yedinci Lem'a, Tetimmeye İkinci Bir İzah.)

“Sıddıkîn” kelimesi sıddık kelimesinin çoğuludur. Zaten Hz. Ebu Bekir (ra) da bütün sıddıkların reisi olmaktadır. Diğer üç halife de sıddıktır, ama Hz. Ebu Bekir (ra) bu noktada daha ileride bir makama sahip olduğu için, onların da reisi olmuş oluyor.

Ayetteki kelimenin çoğul olması, hususi bir şahsa işaret etmesine mâni değildir. Nitekim "sıddıklar" denildiğinde ilk akla gelen Hz. Ebu Bekir (ra) Efendimiz'dir. Şehitlerin Efendisi Hz. Hamza (ra)’dır, cömertlerin ve edebin efendisi Hz. Osman (ra)’dır. Bunun gibi her birisinin öne çıkan parlak bir vasfı bulunuyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...