"Dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır..." Hazar, Gagavuz vb bazı Türklerin Müslüman olmadığı ifade ediliyor, nasıl anlamalı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazar ve Gagavuz Türkleri, iki yüz milyonluk Türk aleminde çok az bir kısımdırlar ve onlar da muhtelif yerlerde ve dağınık bir şekilde yaşadıkları için asimile olmuşlardır.

Mesela, Yahudilik ile milliyet iç içe girmişken, bir milletin hem Yahudi olup hem de milliyetini muhafaza etmesi zaten mümkün değildir. Bu yüzden böyle asimile olmuş küçük bazı azınlıkların bulunması bu genel kaideye bir zarar vermez.

Macarlar ve Bulgarlar gibi kökeni Türk olduğu halde Hristiyan oldukları için Türklüklerini inkar etmeleri çok büyük ve güçlü bir örnektir. Üstad'ın bu bakışını ve tespitine itiraz eden faşist ve Şamanistler Hazar ve Gagavuz gibi küçük ve yetersiz örnekleri öne sürerlerken, neden acaba Macar ve Bulgar gibi büyük ve güçlü örnekleri görmezden gelirler.

Türklük ile İslam, et ile tırnak gibi olmuştur, tefrik ve temyizi muhaldir. Münferit ve bireysel örnekler bu genel ve güçlü kaideye bir zarar vermez kanaatindeyiz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...